Лечението на рака може да предизвиква и болести на сърцето

За изминалите 10 години ракът догони болестите на сърцето,които се приемаха като най-разпространена причина за смъртта на болните в западните страни.Но доскоро никой не би могъл да предположи, че химиотерапията и/или лъчетерапията при злокачествените тумори също могат да доведат онкопациента до прага на сърдечно-съдови заболявания и да доведат до летален край даже пациенти, преживели онкологично заболяване и намиращи се в състояние на ремисия..

 

Точно за това говори доктор Заза Якобшвили, директор на отделението за неотложна кардиологична помощ в медицинския център Рабин, кампус Бейлинсон, в град Петах Тиква.

 

Д-р Якобшвили съобщи на израелската медицинска общност следното:

 

„В нашето отделение ние констатирахме , че при много онкопациенти се наблюдават и проблеми със сърцето. Този факт предизвика у нас голям професионален интерес. Започнах да изучавам материалите по тази тема. Свързах се и със сърдечно-съдови и онкоспециалисти в чужбина и работих няколко седмици в Миланския медицински център, където има отделение за лечение на проблемите със сърцето при болните от рак.”

 

След проучване на материала и одобрението му от ръководството, доктор Якобшвили открива кардиологична клиника в Бейлинсон, действаща веднъж седмично. Клиниката си сътрудничи с отделенията по онкология и хематология, а това осигурява на пациентите сигурна помощ и благоприятен резултат.

 

Д-р Якобшвили отбелязва: „Преживяемостта сред болните от рак в САЩ и други развити страни се е повишила. В сравнение с 50%-ната петгодишна преживяемост в средата на 70-те години, този процент се е повишил почти до 70% в последните години, благодарение на по-ефективната и точна химио и лъчетерапия.

 

Но много от тези методи на лечение са кардиотоксични. Това означава, че те могат да причинят странични увреждания на сърцето и кръвоносните съдове, в резултат на което се появяват поражения или на сърдечния мускул, или нарушения на електрическата активност в органа.

 

Този ефект може не само да съкрати живота на лекуваните онкопациенти, но и да понижи качеството на техния живот.“

 

При прилагане на цитостатиците в химиотерапията , след проява на техните странични действия все по –често при онкопациентите се наблюдават исхемия, аритмия или перикардит. Но за това са „виновни” не само и не единствено химиотерапевтичните препарати.

 

Лъчевата терапия, особенокогато се прилага в областта на гърдите/най-вече при рак на бял дроб,при рак на гърдата,при рак на различни органи в торакса/, може да предизвика заболяване на сърдечните клапи, запушване на коронарните артерии и травми на перикарда.

 

Досега Израелската медицинска асоциация все още не е признала и дори не е обсъждала кардио-онкологията в качеството и на субспециалност. Обаче през миналия месец в Израел се проведе първата в света кардио-онкологична конференция, в която участваха 250 души: една трета от тях са онколози, една трета – кардиолози и една трета – хематолози.
Конференцията е определена като успешна и, както се надява доктор Якобшвили – няма да бъде последна.

 

Прочетете още

„Срамежливата“ тема Един от видовете рак,който твърде много „подмладява“, е ракът на дебелото черво.Заедно с рака на белите дробове,в момента това са видовете злокачественост,които все повече навлизат в младата и даже младежката…
„Троянски кон“ убива 6 вида рак Троянският кон е античен символ.Той е описан подробно в „Илиада“ на Омир-сам по себе си е една хитра идея на Одисей как да бъдат победени троянците…С измамна маневра,гръцките кораби показали…
ТРЕВОГА – СРИНАТИ ЛЕВКОЦИТИ! Физическото състояние,когато левкоцитите в кръвта на човека са под минимума,винаги предизвиква страх и безпокойство.Това състояние се нарича левкопения и означава ненормално ниска концентрация на белите кръвни телца/левкоцитите/ в кръвта на…
ДИЕТА ПО ВРЕМЕ НА ХИМИОТЕРАПИЯ и след това… Обикновено думата „химиотерапия“ плаши. Тя е съществена част от онкологичното лечение и може би най-агресивната част. Важното обаче е,че тя и досега е незаменима-в света няма създадена нито една лечебна…