Лечение на асцит

Асцитът не е самостоятелно заболяване, а едно тежко усложнениe и то най-вече при онкологично болните. Той е само следствие от патологичния процес в тялото. По тази причина, в добрите онкологични практики, а и в тъй наречените клиники за неотложна онкология, от които получихме тези указания, се препоръчва търсене на източника, който предизвиква асцит, тоест събиране на големи количества течност в тялото или в отделни негови органи.

Основния лечебен метод – да се предпише на онкопациента  редовно приемане на диуретични средства. Заедно с това точно в такъв период е препоръчителен режим с по-малко физическо натоварване и предпочитание към постелята.

Повече от задължителна е  безсолната диета /максимумът приемана готварска сол на денонощие да не надхвърля 0,5-1 г  и то като сбор на солта от всички приемани храни/. Задължително е да се прилагат мерки за намаляване на порталната хипертензия-тоест да се намали наличното високо налягане при  порталните вени, да се облекчи силно  затруднена дейност на черния дроб и т. н. Специално този пункт в лечението на асцита трябва да се извършва от много добри специалисти и хирурзи.

Има няколко важни белега, които трябва да се знаят-ако след курс от 5-6-8 и т. н. химиотерапии се появи асцит, това означава, че провежданата химиотерапия е била или е започнала да става неефективна, че разклонените туморни клетки са нечувствителни към нея. Тоест, спешно се налага нова химиотерапия. Но запомнете- изборът принадлежи само и единствено на химиотерапевта.

Ако мерките се окажат неефективни или малко ефективни, задължително настъпва необходимост от пункция в коремната кухина/или в органа, където се е събрало по-голямо количество течност-тъй нареченото консервативно лечение. Процедурата е наричана още и лапароцентеза.

Лапароцентезата включва  пробиване на коремната кухина, близо до пъпа –по линия, която е добре известна на медицинските лица. Пункцията се провежда след прилагане на местна упойка. Цялата процедура протича бавно, защото течността трябва изтича много бавно.

Бързото и извеждане от тялото може да причини колабиране и не се препоръчва. За стандартен асцит се смята, ако от вътрешността на коремната кухина бъдат източени  5-6 литра течности. Не бива да се бърза и настоява за повторна пункция в скоро време, защото това е опасно- заради възможно възпаление на коремната кухина, от нарушения в коремната област…

При хирургично  отстраняване на асцита се прибягва към хирургичен път само ако има възможност за значителна портална хипертензия, която се намалява по хирургичен път чрез влагане на портокавални органоанастамози.

Консервативното лечение се налага обаче и заради факта, че събраната в корема течност може да се окаже бактериална или даже токсична. И затова тъкмо консервативното лечение се смята  за по-ефективен метод.