Кръвта може да говори

Кръвни изследвания /основни параметри/

Промените в съставките на кръвта могат да „говорят” на лекаря – нарушеното съотношение показва проблеми в имунната система, онкологично заболяване възпалителен процес, анемия….. В зависимост от това какво трябва да се търси, при клиничното изследване се взима кръв от върха на пръста (проба от капилярна кръв) или се изтегля кръв от вена – най-често от лакътната свивка/тогава е проба от венозната кръв/.

Най-честите кръвни изследвания са за:

 • равнището на хемоглобина:  хемоглобинът е белтък и е основната съставна част в червените кръвни телца. Той пренася кислорода в кръвта.
  Референтни /нормални/ граници: жени: 120- 160 г/л (грам на литър), мъже: 140- 180 г/л.
  От равнището на хемоглобина в червените кръвни телца лекарят прави заключение за наличие или липса на малокръвие/анемия/… Това е необходимо, за да се лекува правилно малокръвието-в противен случай следва да се прекрати  провежданата в момента терапия-напр.химиотерапията.
  Стойностите на хемоглобина са по-високи, когато има белодробно заболяване и при някои вродени заболявания. Нивото на хемоглобина е ниско след продължителна кръвна загуба, при анемии, особено тези, които са последица от прилагана химиотерапия/, а най-често при тъй наречените желязодефицитни анемии.
 • равнището на еритроцити: еритроцитите са червените кръвни телца. Произвежда ги костният мозък.
  Референтни /нормални /граници: жени: 4,6 – 6,3 млн/мм3 (милиона в кубичен милиметър), мъже: 4,2 – 5,4 млн/мм3.
  Изследван: при съмнение за малокръвие (анемия) и болести на кръвообразуването.
  Като важна допълнителна за определяне на диагноза при нарушения в дихателната система.
  Ако са налице отклонения: броят на еритроцитите е повишен при хронични белодробни заболявания, при тумори и при отравяния. Стойностите под нормата най-често са индикатор за анемия.
 • утайката: СУЕ (скорост на утаяване на еритроцитите).
  Референтни /нормални/ граници:
  жени до 50 години- до 20 мм. ;жени над 50 години- до 30 мм.
  мъже до 50 години-до 15 мм. ; мъже над 50 години- до 20 мм.
  Ако са налице отклонения: Чрез СУЕ се търсят причините за лошото общо състояние на пациента. Прави се и за потвърждение на диагнози за авто-имунно или бактериално възпаление.
  СУЕ е ускорена при възпаления, ракови заболявания и тежка анемия. Тя е забавена при заболявания, при които в кръвта се съдържат повече кръвни телца (многокръвие). При СУЕ от 80 до 100 мм задължително се правят допълнителни изследвания.
 • левкоцити /белите кръвни телца,с основна роля в защитната система на организма/.
  Норма: мъже и жени: от 4800 до 10 000 мм3.
  Ако са налице отклонения: повишени левкоцити в кръвта показват, че отбранителната система на организма е пренатоварена- в резултат на инфекции, изгаряния, сърдечен инфаркт, ракови заболявания, отравяния, при отделни видове левкози. Нормално е по време на бременност, след активни физически занимания и при психични натоварвания броят на левкоцитите леко да се повиши.
 • тромбоцити: това са кръвните плочици. Развиват се от клетките на костния мозък и участват в съсирването на кръвта.
  Норма за жени и мъже: 150 000 до 400 000 в мм3.
  Ако са налице отклонения: броят на тромбоцитите е повишен при заболявания на костния мозък, тежки общи заболявания, след отстраняване на далака и след загуба на голямо количество кръв.
  Дефицит на тромбоцити в кръвта има, когато костният мозък произвежда по-малко кръвни плочици или когато животът им е твърде кратък и костният мозък не може да насмогне с производството им.
 • хематокрит: той дава дела на твърдите съставки в кръвния обем в проценти.
  Референтни граници жени: 37 до 47%, мъже: 40 до 54%.
  Изследването  се прави при съмнение за малокръвие, болести на кръвообразуването, при общи заболявания и при силна кръвозагуба.