В Израел експериментират лечение на рак с марихуана

Канабисът/марихуаната/ се използва от доста години в Израел за медицински цели- и по конкретно за овладяване на болката,загубата на апетит и повръщане,все нелеки онкологични  симптоми.
   Но изследванията за въздействието на канабиса/марихуаната/ вече са на нов  етап в Израел.
    Учените от Технологичния институт/ световно известният Технион/ в град Хайфа започнаха изследвания  за възможностите  на канабиса не само на болезнените симптоми  на болните от рак,но и за самото лечение на злокачествените образувания.
     Според съобщение в израелския вестник Хаарец,учените от биологическия факултет на Техниона,начело с проф.Деди Меир,съвместно с американската компания  Canabics Pharmaceuticals,която произвежда медицински препарати ,извлечени от марихуана, в този момент вече проучват влиянието на кнабиса върху  туморния процес и блокиране на размера на туморните клетки.
     В рамките на това изследване,учените от Техниона работят с повече 50 вида канабис,изучавайки влиянието им върху 200 различни вида туморни клетки.Израелци проверяват всяка възможност за забавяне на туморния процес ,за въздействието на канабиса върху ръста и развитието на туморните клетки,включително и във възможността канабисът за унищожава  всички видове или поне някои видове ракови клетки.На базата на досегашните изследвания и наблюдения,израелци вече имат право да твърдят,че марихуаната дава възможност на лекарите да се борят с злокачествуените образувания върху млечната жлеза/гърдата/ и рака на мозъка/глиобластомите/….
Но трябва да се знае-до окончателните резултати е още далеко….Всяко от изучаваните вещества от отделните видове канабис  оказва типично свое,съвсем различно влияние на раковите клетки.Затова,за да се обобщи напълно въздействието на марихуаната като цяло,  върху стопирането или даже унищожението на раковите клетки,трябва да се събере много обширна информация,по съвършено различни  онкологични случаи,за което са необходими и много средства, и много време, и продължителни сериозни изследвания.
Това изследване трябва да даде отговор при каква форма на канабиса раковите кретки дават най-добър отговор,тоест,в какъв вид трябва да е марихуаната,за да унищожава по-ефективно злокачествените образувания.В обсега на научния интерес е даже и блокирането на злокачествения процес.
Изследванията започват в  болницата Рамбам/Хайфа/ -тук се намира едно от най-големите онкологичнип центрове –болницата е основно място за лечение на израелци от северната част на страната.В хода на подготовката главните въпроси са методите за  заличаване на  липсата на апетит у онкопациентите, стопиране на т.н. онкологично измършавяване, тоест,загубата на  голяма част от теглото ……
А сега обърнете внимание- началото на нормално лечение с канабоиди по всяка вероятност ще започне не по-рано от една година.
                                                  /по съобщене от Израелинфо /

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ КАНАБИНОИДИТЕ И КАК ДЕЙСТВАТ

КАНАБИНОИДИТЕ  е термин – обобщение за семейство от сложни химични вещества  (природни и създадени от човека), които се включват към канабиноидните рецептори – белтъчни молекули на повърхността на клетките.
Хората са използвали растението КАНАБИС за медицински, даже и за развлекателни, цели от хиляди години. Но самите канабиноиди са пречистени от растенията канабис около 1940 г. Структурата на основната активна съставка на растенията КАНАБИС – делта-9  –  тетрахидроканабинол  ТНС – е била открита през 60-те години.
Учените открили първия канабиноид рецептор. Следва откритието, че ние създаваме канабиноидите – като химикали в рамките на собствените ни тела, известни като ЕНДОКАНАБИНОИДИ.
В момента има два основни типа на канабиноид рецептор, СВ1 и СВ2,  които се намират на различни места и правят различни неща.  СВ1 са намерени върху клетките в нервната система, вкл.някои области на мозъка и краищата на нервите в тялото, докато СВ2 рецепторите са намерени предимно в клетки от имунната система. Поради местоположението им в мозъка, мнението е, че СВ1 рецепторите  са отговорни за скандалния ВИСОК ефект, известен като психоактивна агресивност, произтичащи от употребата на канабис.
Има и трета група от канабиноидните рецептори, известни като GPR, от които основният тип е  GPR55. По-малко се знае за тези рецептори, но учените ги изследват, за да видят дали могат да доведат до ефективни подходи за лечение на рак.

През последните няколко десетилетия учените са открили, че ЕНДОКАНАБИНОИДИТЕ И САНАБИНОИДНИТЕ рецептори участват в широк спектър от функции в тялото ни, включително и да  помагат за контролиране на мозъка и нервната дейност, в такива особености като памет и болка,  енергиен метаболизъм, функцията на сърцето, имунната система и дори репродукцията на човека.  Поради тази молекулна многозадачност, те са замесени в огромна гама от заболявания- като се почне от от рак  и се стигне до  невродегенеративни заболявания.

          1.МОЖЕ  ЛИ  КАНАБИНОИДИТЕ  ДА  ЛЕКУВАТ
Няма съмнение, че канабиноидите – както физически, така и синтетични – са интересни биологични молекули. Стотици учени от цял свят изследват техния потенциал при рак и други заболявания – както и вредите,които  те могат да причинят –всички екипи са обединени в организацията The International Cannabinoid Research Society.
Изследователите първо разгледаха противораковите свойства на канабиноидите още през 1970 г. Оттогава са публикувани стотици научни статии, които търсят връзката между канабиноидите  и рака.

     2.ЛАБОРАТОРНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ
На практика всички научни изследвания търсят доказателства дали канабиноидите могат да лекуват рак. Това се прави с помощта на ракови клетки, отгледани в лабораторни или животински модели.
При много подробни експерименти, лабораторните изследвания са обобщени в скорошна статия в Nature Reviews Cancer.  Учените са открили, че различните канабиноиди – естествени и синтетични –  имат широк спектър от реакции
– възбуждане на клетъчна смърт чрез механизъм, наречен апоптоза
– спирането на клетъчното непрекъснато разделяне
– предотвратяване на образуването на нови кръвоносни съдове – тоест,спира се разрастването на туморите
– намаляване  възможностите на раковите клетки  да се разпространяват из цялото тяло, като се спре клетъчното преместване или нахлуването в съседна тъкан/на практика-спиране на метастазния процес/
– ускоряване на вътрешния ефект –един вид биологична машина за изхвърляне на отпадъци – на клетката – процес, известен като АВТОФАГИЯ – това може да доведе до смърт на клетките.
Счита се, че всички тези ефекти се причиняват от канабиноиди, съдържащи  канабиноидните рецептори СВ1 и СВ2.

      3.КЛИНИЧНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ
Първите клинични изследвания, включващи онкопациенти и с прилагане на канабиноиди са извършени само в едно клинично изпитване от д-р Мануел Гузман и екипа му в Испания Девет души с напреднал терминален  мултиформен глиобластом – агресивен мозъчен тумор – получиха висока чистота ТНС през тръба директно в мозъка им.
Ефектът при осем души показа някакъв отговор на лечението, а при един нямаше никакъв.  Всички пациенти са починали в  рамките на една година, както може да се очаква за хора с този  агресивен рак.

Резултатите от това проучване показват, че ТНС  по този начин е безопасна и не изглежда да предизвиква значителни странични ефекти.  Но тъй като това е един процес на ранен етап, без контролна група, това е невъзможно да се каже дали ТНС помогна да удължи живота им.  И въпреки че със сигурност процесът не е лек, резултатите от проучването показват, че канабиноидите имат значение.

Във Великобритания д-р Лю в университета Сейнт Джордж проучва канабис и канабиноиди за лечение на рак – в момента не се финансира работата му.
   Работи се много сериозно в Израел….

       4.ВЪПРОСИ  БЕЗ  ОТГОВОР
Все още има много въпроси без отговор около потенциала за използване на канабиноидите за лечение на рак.
Не е ясно какъв да е видът канабиноид – естествен или синтетичен – какви дози са необходими,  при кои видове рак  могат да се приложат.
Интерес предизвикват резултатите от лабораторните експерименти с рак на простатата, рак на млечната жлеза, рак на белия дроб, рак на кожата , рак на костите, рак на панкреаса, глиома (мозъчни тумори(  и лимфома.  Съобщено е, че различни канабиноиди изглежда имат различен ефект върху различните видове рак, така че те са далеч от момента да бъдат  универсално лечение.
Повечето изследвания са фокусирани върху ТНС – пречистен модифициран канабоидол  , който се среща в растението канабис, но изследователи са открили, че различни канабиноиди изглежда действат по-добре или по-лошо  върху различни видове ракови клетки.  Лабораторните опити са показали  обещаващи резултати с ТНС на мозъчен тумор и рак на простатата,  докато  СВ2  изглежда работи добре върху раковите клетки в млечната жлеза.

Проблем са психоактвните ефекти на ТНС, особено във високи дози, въпреки че на това може да се противодейства като се дава заедно със  СВ2. Поради този проблем, синтетични канабиноиди, които нямат тези бързи ефекти, биха могли да бъдат по-полезни в дългосрочен план.
Големият въпрос е какъв е най-добрият начин, за да се приложи  това лекарство вътре в тумора.  Поради химическия си състав, канабиноидите не се разтварят лесно във вода и не се движат много далеч в нашите тъкани.  Това ги прави трудни за вкарване дълбоко в тумора, или просто да ги доставят в кръвотока в достатъчно постоянно високи дози, за да има ефект.
Досега най-добри резултати в лабораторията или при животински модели идват от използването на комбинация от високопречистени канабоид ТНС канабидиол СВД     канабиноид, намерен в растения канабис, който противодейства на психоактивните ефекти на ТНС.

   5. КОМБИНИРАНЕТО НА КАНАБИНОИДИ С ДРУГИ ЛЕКАРСТВА ЗА ХИМИОТЕРАПИЯ МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖЕ МНОГО ПО-ЕФЕКТИВЕН ПОДХОД
Тази идея се подкрепя от лабораторни експерименти, които съчетават канабиноиди с други лекарства, включително гемцитабин и темозоломид.

6.КОНТРОЛИРАНЕ НА РАКОВИ СИМПТОМИ КАТО БОЛКА ИЛИ МЕТАСТАЗИ
Въпреки че има малко данни, показващи, че канабиноидите могат ефективно да лекуват рак, съществуват убедителни факти, че тези молекули могат да бъдат полезни и по други начини.
Още през 1980 г. канабиноид-базирани лекарства – включително дронабинол (сентетичен ТНС) и набилон – са били използвани, за да се намали гаденето и повръщането, причинени от химиотерапия. Но сега има по-безопасни и по-ефективни алтернативи.  Канабиноидите могат да се използват само когато другите подходи  не успяват.
В някои части на света – най-напред в  Холандия – медицинската употреба на марихуана е била легализирана за  палиативни грижи (за облекчаване на болката и симптомите,  вкл. и болка при рак.
Например холандските пациенти могат да получат стандантизиран лекарствен клас канабис от своя лекар.
Канабис за медицинсски цели се предлага в много щати на САЩ.
Но един от проблемите при използване на сушен канабис е свързан с дозировката  –  да се пуши или да се приема под формата на чай  –  така често се осигурява променлива доза, която може да затрудни пациентите да следят стриктно приема.  Така учените се обръщат към алтернативни методи за дозиране, като спрейове за уста, които осигуряват надеждна и регулирана доза.
В момента във Великобритания се тества спрей за уста, наречен SATIVEX  (nabiximols) – високо пречистен фармацевтичен клас екстракт от канабис, съдържащ се в  ТНС и СДВ.  Той може да помогне да се контролира силната болка при рак, която не се повлиява от други лекарства.

  7.И накрая-съмненията….
Невъзможно е да се каже дали тези пациенти са били  „излекувани“ с канабис или не.  Не знаем нищо за тяхната медицинска диагноза, стадий на заболяването… Не знаем какво друго лечение при рак е приложено. Не познаваме химическия състав на лечението, което са имали.  Узнаваме само за успехите.  А какво да кажем за хората, които са опитвали канабис и не са били излекувани?  Хората, които изричат тези дръзки твърдения за канабиса, избират само най-добрите случаи, без обективно да представят пълната картина.
Необходима е научна лаборатория за научни изследвания и клинични проучвания. На първо място провеждането на подходящи клинични проучвания дава възможност на учените да докажат, че едно бъдещо лечение на рака би било безопасно и ефективно.  И второ, публикуването на тази информация позволява на лекарите в целия свят да направят изводи за себе си и да използват този начин на лечение за благото на своите пациенти.

Тезата„ВСИЧКО Е ЕДНА ГОЛЯМА КОНСПИРАЦИЯ  –  НЕ ИСКАТЕ ХОРАТА ДА БЪДАТ ИЗЛЕКУВАНИ“
Обвиненията, че лекарите по някакъв начин са част от глобална конспирация да възпрепътствате лечениета на рак са абсурдни и обидни.  Не само за хилядите учени, лекари и медицински сестри, които работят усърдно.  Могат да се намерят и по-ефективни процедури за сложен набор от предизвикателни заболявания, които наричаме рак.  Стотици хиляди души от Обединеното кралство и отвъд подкрепят тази животоспасяваща дейност чрез щедри дарения на пари, енергия и време.

НАШАТА ЦЕЛ Е ДА ПОБЕДИМ РАКА ЧРЕЗ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Нашата цел е да победим рака. Вярваме, че най-добрият начин да постигнем това е чрез строго научни изследвания, насочени към проучването на рака на биологично ниво. Също така са необходими усилия за по-ефективно предотвратяване, откриване и лекуване на рака.
Този подход е помогнал да се усъвършенства профилактиката, диагностиката и лечението на рака, което води до голямо повишаване на процента на оцеляване през последните 40 години.

Подборката е по материали на CANCER RESEARCH.