Хиляда пъти по-мощна химиотерапия

Завърши  етапът на клинични изпитания с пациенти по програмата за вътрешнокоремната химиотерапия /наричана още „Химическа вана”/.Методът беше създаден в Лондонския колеж по медицина като непознат до този момент радикален спасителен  начин чрез химиотерапия.Ръководител на програмата по тази методика е доктор Крис Галахар.

Забележителната „химическа вана” /запомнете научното и име:хипертермична интраперитониална химиотерапия! /е създадена най-напред за болните от рак на яйчниците, с наличие на много метастази, тоест, онкопациенти, от които лекарите се отказват.

Новият метод означава  вливане на цитостацити направо в коремната кухина-обикновено в момента на операцията за отстраняване на онези органи, които вече са унищожени от метастазите и представляват опасност за цялото тяло. Процедурата обикновено продължава около 90 минути, докато пациента се намира под упойка. Коремната кухина се напълва  с топла течност, съдържаща всички необходими лекарства за химиотерапията, само че със сила, която е 1000 пъти по-мощна, отколкото е обичайното вливане на цитостатици чрез  вената.При първите английски пациентки, включили се в експерименталното лечение, този метод е известен с популярното име ”Майката на всички хирургични операции”.

В експериментите първоначално са включвани само пациентки с рак на яйчниците, но впоследствие програмата е разширена и при  пациенти с рак на стомаха..Малко по-късно разширението обхваща най-разпространените видове рак, с метастазирали  органи в коремната кухина. Според сегашните изводи, „химическата вана” може да бъде много ефективна при 20 % от онкопациентите с рак на стомаха в последен стадий, когато вече нямат никаква надежда за спасение.