ПРОТОН ВМЕСТО СКАЛПЕЛ

Акад.Михаил Давидов,
директор на Руския национален
онкологичен център "Блохин"

„В Русия от рак всяка година заболяват около 500 000 души, а от тях умират около 300 000 души още до края на същата година. Сега на отчет се водят около 2,5 млн. онкоболни.”

Не само в Русия,навсякъде реакцията на диагнозата "РАК" е шок. И сега масово битува разбирането,че най-радикалното лечение е главно операцията : „ Да се изреже- и вече съвсем да го няма!".Но въпреки надеждността, хирургическата операция не е панацея.

ПРОТОННАТА ТЕРАПИЯ е един от основните методи за лечение на определени видове онкологични диагнози. Във вида лъчева терапия,тя се прилага самостоятелно в 50% – 70% от случаите, а така също и в комбинация с други методи на лечение /напр. хирургия и химиотерапия/, а показанията за нейното прилагане постоянно се разширяват.

В продължение на повече от 100-годишното развитие на лъчевата терапия се наблюдава технологично търсене на концентрацията на дозата в мишената за облъчване. Днес най-разпространените видове облъчване са фотонните снопове на линейните ускорители са на технологичния предел на усъвършенстване.

Но вече дойдоха нови методи и на първо място това е ПРОТОННАТА /АДРОННА / терапия.

МЕТОДЪТ НА АНДРОННАТА ТЕРАПИЯ е начин на лечение на онкологичното заболяване с помощта на облъчване с ядрени частици /протонни йонизирани атоми и др./. Запомнете:протоните намаляват поне 2-3 пъти лъчевото натоварване на нормална тъкан, в сравнение с гама-лъчите. По този начин здравите клетки на околните тъкани остават в много по-домчбър вид и не преминават през тежките странични действия,идващи от сегашните линейни ускорители.

Методът на протонната /адронна/ терапия е далеч по- прецизен и позволява да се въздейства дори на дълбоко разположени тумори, в това число в главния мозък при минимално увреждане на здравата тъкан.В сегашните лъчеви апаратури такава намеса практически е невъзможна.

ПРОТОННАТА ЛЪЧЕВА ТЕРАПИЯ /ПЛТ/ – е една от най-перспективните и бързо развиващи се направления в съвременната ядрена медицина.Проведените в последните години физико-технически, медико-биологически и клинични изследвания показват, че при съблюдаване на редица условия протоните позволиха да се постигнат много по-високи клинични резултати в сравнение с досегашните източници на облъчване -при това, при едновременно понижаване на стойността на курса на облъчване. В редица случаи-особено при туморите в главата и мозъка,в шията,в гръбначния стълб- протонната тепария в момента е незаменим и най-съвършен метод за лечение.

Днес курс на протонно лечение в Русия например вече са преминали около 50 000 пациенти с различни онкологични и други тежки заболявания. Протонната лъчева терапия в онкологията се превръща в реална алтернатива на хирургията.

АНДРОННАТА ТЕРАПИЯ в Дубна започва да се прилага през 1967 г. Днес около 100 пациенти годишно се лекуват чрез изследователския ускорител. Резултатите от продължителните наблюдения потвърждават високата ефективност на прилаганата технология за лечение..

Следва да отбележим, че до появяването на компютърните томографи и компютърните триизмерни системи облъчването с протони не можеше да се използва пълноценно. В последните 7 години в ядрената лаборатория беше направен пробив в прилагането на протонната терапия. Разработена е и успешно се прилага методиката на триизмерната конформна протонна лъчева терапия и радиохирургия на базата на компютърната /КТ/ и магнитно-резонансна /МРТ/ томография и триизмерното планиране на облъчването.

ЛЕЧЕНИЕТО В МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИЯ КОМПЛЕКС е подходящо за болни със следните патологии:

Вътречерепни тумори и АВМ

  • Артерио-венозни малформации

  • Аденом на хипофизата

  • Глиални тумори

  • Каверни и хемангиоми

  • Краниофарингиоми

  • Менингиоми

  • Метастази в главния мозък.

ТРИИЗМЕРНО КОМПЮТЪРНО ПЛАНИРАНЕ НА ОБЛЪЧВАНЕТО:

Трябва да се знае,прилаганвето на протонната терапия изисква прецизна предварителна подготовка на пациента и апаратурата.Конформната лъчева терапия е невъзможна без компютърно моделиране на облъчването.

В резултат на сътрудничеството с първия в света хоспитален център за протонна терапия в град Лома Линда, САЩ, в този центърбеше създадена модел за триизмерна компютърна система за планиране на протонното облъчване, а у нас този модел беше адаптиран към оборудването и протонния сноп на фазотрона в международния атомен център в Дубна.

Разчет на дозата,после триизмерен масив с топометрическа информация, получена при компютърна томография , после в цифров вид се въвежда в системата на планираното облъчване.

ИЗРАБОТВАНЕ НА ФИГУРАЛНИ КОЛИМАТОРИ И БОЛЮСИ

Терапевтичният протонен сноп при реално облъчване се формира с помощта на индивидуален колиматър от сплав Вуда, а за да се придаде конформност на дозираното разпределяне на протонния сноп по дълбочината на формата на мишената се разчита и после изработва т.нар. болюси – забавящи сложната форма, отчитащи хетерогенната структура на тъканите и органите на човека, разположени на пътя на снопите.

ВСЕКИДНЕВНО ИЗМЕРВАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ПРОТОННИЯ СНОП

Всеки ден в началото на сеанса на облъчване в процедурата се въвежда терапевтичен протонен сноп и се извършва щателна дозиметрия.

Измерва се профила на снопа, неговото дълбоко-дозирано разпределяне, мощността на дозата.

После тези параметри се контролират непосредствено по време на облъчването на пациентите.

РЕАЛИЗАЦИЯ И ВЕРИФИКАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА ОБЛЪЧВАНЕ

Протонното облъчване се провежда по принцип всекидневно с изключение на почивните дни.
За всяко направление за облъчване, непосредствено преди облъчването, се изготвя рентгенова снимка на пациента с помощта на рентгенова тръба, поставена на остта на снопчето и цифровия рентгенов екран.

Едновременно със снимката се експонира и протонен сноп с ниска интензивност.

В резултат на снимката отчетливо се вижда положението на протоновия сноп по отношение на структурата на черепа.

Ако това положение не съвпада с точност 1 мм с това, което е било разчетено чрез програмата за планиране, се извършва корекция на положението на креслото по отношение на снопа.

Веднага след това се извършва терапевтичното облъчване с протонен сноп.

Това накратко е начинът на работа на протонното /адронно/ облъчване.

Центрове за адронна/протонна / терапия в света

/общо 26 на брой-от списъка липсва само протонния център в Прага,Чехия/:

1.САЩ, Канада:

Francis H. Burr Proton Therapy Center (NPTC)

Loma Linda University Proton Therapy Center

University of California, Crocker Nuclear Lab

Midwest Proton Radiotherapy Institute, Bloomington

M.D. Anderson Proton Therapy Center, Houston

University of Florida Proton Therapy Institute, Jacksonville

National Association for Proton Therapy

TRIUMF Proton Therapy Facility

2.Европа:

Proton Therapy Centre, Paul Scherrer Institute (PSI), Switzerland

Centre de Protonth?rapie, Orsay, France

Centre Antoine Lacassagne, Nice, France

Centre of Oncology, Clatterbridge, UK

Proton Therapy, ISL/HMI, Berlin, Germany

Biophysics and Therapy Centre, GSI, Darmstadt, Germany

Medical Physics Department, ITEP, Moscow/Dubna*/, Russia

Gatchina Medicine Radiation Facility, St.Petersburg, Russia

CATANA, INFN, Catania, Sicily, Italy

RPTC, Munich, Germany

WPE, Essen, Germany

Particle Therapy Center, Marburg, Germany

Ion Beam Therapy Center, Heidelberg, Germany

TERA Foundation, Novara, Italy

The Svedberg Laboratory, Uppsala, Sweden

Азия:

HIMAC, Chiba, Japan

Hyogo Ion Beam Medical Centre, Japan

PMRC, Tsukuba, Japan

WERC, Wakasa Bay, Japan

Wanjie Proton Therapy Center, Zibo, China

Африка:

iThemba Research Labs, Radiation Group, South Africa