За пръв път – преносим лъчев апарат

Технолозите от Израел  често пъти  правят световни новини в борбата с рака.В последните дни на юли,в специално прессъобщение,оттам дойде новината,че за пръв път в света е създаден преносим лъчев апарат.В буквален смисъл-последен писък в апаратурата за лечение на рак.

Сред съвременните методи за лечение на рак е и лъчевата терапия/радиологията/. Независимо от известните добри и много добри резултати,съвременното лъчелечение дава и немалко вредни и много вредни странични действия и само по себе си е все още проблематично.В хода на лъчелечението се използва интензивно  излъчване,което не само „удря“ туморното образувание,но сериозно уврежда и околните здрави тъкани.

Вторият проблем на лъчевата терапия е,че тя се извършва и в този момент на скъпоструващи лъчеви апарати/милиони долари или евра!/,за апаратите  задължително се изискват специални помещения,чието изграждане и оборудване също не е  евтино.До този монет практически беше невъзможно в поликлиники или всяко ДКЦ да има лъчеви апарати..разходите и стойността им  не са по силите на всеко медицинско учреждение.

И ето я новината от Израел- научен екип вече е създал и патентовал миниатюрен преносим  лъчев апарат  MercyBeаm,предназначен за  принципно нова лъчева терапия,приложича при всяка възраст /досега децата и много възрастните онкопациенти обикновено бяха изключвани от тази процедура/.

В  характеристиката на  апаратите   MercyBeаm  е приложението на много повече триизмерни  рентген-лъчи  отколкото при досегашните лъчеви апарати, много по насочения лъч и събирането на излъчването  непосредствено в тумора ,с  почти нищожно засягане на околните здрави тъкани.

Технологията на тези апарати позволява използването на фотоненергията на рентгеновото излъчване в размер на 100 пъти по-ниска радиация от досегашната,излъчвана върху нас,онкопациентите, от днешните линейни ускорители.

MercyBeаm е малък прибор, десетки и даже стотици пъти по-лек от линейния ускорител, а неговата стойност в паричен вид е поне 3-4 пъти по-евтина от  използваните в момента апарати.

За MercyBeаm  не е необходимо построяване на специален бункер или  помещение, чиято стойност често пъти е колкото стойността на самия линеен ускорител. По такъв начин той би могъл да се намира в което и да е болнично помещение, включително и в поликлиничен кабинет.

При използването на новия апарат в лечението на деца,вече има възможност самия родител да стои до детето си,защото вече няма опасност лъчевата енергия да поразяв   и да причинява  вреда на здравия родител,ако се намира в близост до детето си.

В този момент учените-създатели се занимават главно с въпроса за производството  на поне на първите десетки образци   MercyBeаm,така че да се започне мащабно клиническо експериментиране на новите апарати.