Микровълновата печка-свръх опасност!

Това предупреждение се появи в края на изминалата 2010 календарна година в някои от най-големите сайтове за наука и научни открития .
Сега си представете тази статистика: 90 % от американските семейства имат микровълнова печка и си приготвят или подгряват бързо чрез нея своята храна.

Само че учените от няколко страни вече единодушно предупреждават: микровълновата печка носи огромна опасност от рак!
Започвам с някои от дългогодишните научни наблюдения и изследвания. Началото на проверките е още през 1992 година, ръководители  на дългосрочния експеримент са учените Раум и Зелт. След месеци наблюдение на доброволци, които приемат да се хранят с храна, преминала през микровълнова печка, учените установяват главните промени – на първо място са сериозни нарушения в кръвта. Влошени резултати има при хемоглобина, левкоцитите. . . .

Друг учен, доктор Лита Ли, малко по-късно пише своите изводи: „Всяка микровълнова печка се явява източник на електромагнитното радиационно излъчване, което разрушава храната и я превръща в опасен органично-отровен и канцерогенен продукт”.

Други двама учени –Вейне и Невела-задават логичен въпрос: „… защо производителите не наричат тази печка с истинското и име-радиационна печка? Съмняваме се, че тогава биха продали даже една бройка …”

Микровълновата печка-по заповед на Хитлер?

Навярно не подозирате, че творението „микровълнова печка” се е появило малко преди германските войски да нахлуят на територията на СССР. По време на подготовката за нахлуването, група германски учени получават заповед от Гестапо: да се създаде съоръжение, чрез което германските войници и офицери да получават по всяко време бърза топла храна, докато се намират на територията на СССР.

Интересен факт е, че още в първия зимен сезон главното командване на вермахта се е отказало от този вид печки и е разпоредило, че е по-добре да се приема замръзнала храна, отколкото модифицирана и облъчена!

След разгрома на Хитлеристка Германия, разработките на микровълновата печка попадат в американците и само след няколкогодишно мълчание  на американския пазар се появяват уж новооткритието „микровълнова печка”. В същото време изчезва информацията на германския Вермахт за тежките странични ефекти от този вид хранене.

А сега краткото обобщение на резултатите от проверките на качеството и състоянието на обработената /даже и за няколко секунди!/ храна в микровълнова печка /обобщените данни са от наблюдения на германски, испански, швейцарски, руски и американски учени /.

Едва сега, в  първото десетилетие на 21 век, тоест 7 десетилетия след като нацистите поръчват изработката и после се отказват от микровълновата си „хранителна радиация”, става ясно кое ги е уплашило и принудило да спрат производството и:

  • намалява се ценността на храната между 60-90%;
  • изчезват напълно биологичната активност на витамините, минералите;
  • разрушава се в различна степен в растителната храна наличието на алкалоиди, протеини и други елементи;
  • в суровите зеленчуци, месото, млякото и други храни, се образуват канцерогени и токсини.

Д-р Р. Бекер в книгата си „Електричество в тялото” допълва още „екстри”, придобити след хранене през микровълнова печка:

– В резултат на употребата на радиационната храна се появяват повишено кръвно налягане, главоболие, световъртеж, болки в очите, безсъница, раздразнителност, нервност и болки в стомаха, падане на косата, репродуктивни проблеми и рак. . .

А сега обърнете внимание на едно специално приложение на микровълновите печки през 2001-2002 година, когато редица американски институции, посолства, отделни конгресмени и политици получаваха пощенски писма с неизвестен бял прах. За евентуалното пълно обеззаразяване от предполагаемите вътре спори от сибирска язва, по препоръка на специалните служби, писмата преминават. . . . през микровълнови печки. Само те, единствени, са в състояние да убият спорите на сибирската язва-никакви други биохимически средства не са в състояние да ги унищожават.

И ето ви накрая предупреждението на още един глас -на ученият-изследовател М. Вайлд:

-Един ден светът ще се събуди потресен от проумяването на факта, че микровълновите печки предизвикват рак и са много по-голямо зло, отколкото цигарите, например. . .