Онкологичен център „София”

ЦЕНТЪР ЗА ЛЪЧЕВА ТЕРАПИЯ

Линейный ускоритель True Beam фирмы VARIAN (США)

Отделението за лъчева терапия в онкологичен център „София” е разположено на дълбочина  8 метра с площ  748 кв.м. и е снабдено с два най-съвременни линейни ускорители в света..

1. Линеен ускорител  True Beam  на фирмата  VARIAN,  САЩ.

Линейният ускорител  True Beam онкологичен център „София е първият в Русия и /и изобщо в Централна и Източна Европа/от тази апаратура.  Той е представител на най-ефективната технология за лъчево лечение на онкологичните заболявания,  която сега се прилага във водещите онкологични клиники на Европа и САЩ.

Линейният ускорител  True Beam на американската компания  VARIAN  няма аналог по отношение на скорост, точност и безопасност:

 • вероятността за отклонение на снопчето с йонизиращо излъчване  е не повече от  0,75 мм от границите на тумора
 • времето на сеанса с облъчване не превишава  2 минути

Линейният ускорител  True Beam  позволява да се съкрати 30 пъти  площта на поражение в човешкото тяло..  Това се постига благодарение на следните преимущества:

 • вграденият в апарата компютърен томограф позволява да се контролира положението на тумора и да се коригира посоката на снопчето преди всеки сеанс за облъчване
 • облъчването става в триизмерно пространство,като проследява всяко движение в тумора и в същото време е съчетано с човешкото дишане.
 • разпределението на дозата за облъчване вътре в туморното образувание позволява да се концентрира  там  максимум енергия и практически да се изключи попадането на радиационното снопче върху близко разположените органи
 • облъчването на движещата се  арка  позволява да се съкрати времето за сеанс до 1-  2  минути/вместо  15-20 при досегашната апаратура и то в продължение на цели седмици или месец. 
 • това е единствената апаратура,  която позволява да се унищожи тумора за един сеанс на облъчване чрез еднократно прилагане на доза с висока  мощност.  Тази доза предизвиква изменение в тумора по подобие на инфаркт,  след  което в продължение на няколко  месеца туморът се превръща само в белег.

По радикалността на въздействие върху  много тумори лъчевата терапия с  True Beam  е съпоставима с най-съвършената хирургия,  като в същото време  безопасността за човека е много по-висока от приложението и на най-прецизния nr,w,hr’eiur скалпел.
По отношение на метастатическите тумори облъчването с True Beam практически няма равностойност в света.

Сотрудники отделения лучевой терапии
Екипът на  апарата Трю бийм, начело с д-р Сахаров

2. Метод за еднократно прилагане на доза с висока мощност

Наличието на лъчева апаратура с режим със супервисока мощност на дозата и висока точност на прицелване дава възможност тумоирът да бъде отстранен без хирургическа намеса за един сеанс на облъчване.  Тази технология кардинално промени възгледите за лечение на онези онкопациенти,  които по-рано яха  квалифицирани като нелечими и безнадеждни.

Използването на тази технология практически няма ограничение.  Лъчевата терапия се прилага за един или няколко дни,  не изисква хоспитализация в стационар и практически не предизвиква развитие на лъчеви усложнения.

Професор Григорий Ройтберг

Професор Григорий Ройтберг, президент на ОАО „Медицина”;академик на Руската академия на медицинските науки /РАМН/;заслужил лекар на Руската федерация:

Президент ОАО «Медицина», Академик РАМН, д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, лауреат Премии Правительства РФ в области образования

Най-новият и модерен руски оногологичен център „София” е създаден в базата на големия лечебно-диагностичен комплекс „Медицина”.

Главната цел на лекарите и специалистите в  този онкологичен център е да прилагат най-добрите световни постижения в областта на  технологията в диагностиката и лечението на злокачествените тумори. При нас се прилага целия спектър на медицинската помощ, прилагана в момента в световната практика.Лекарите и медицинските физици в центъра са преминали подготовка в най-добрите клиники в САЩ, Германия и Израел.С активната помощ на най-добрите специалисти в света, ние създадохме уникално отделение по радиотерапия /лъчелечение/.

Достатъчно е да Ви кажа, че диагностиката на окнопациентите в онкологичен център „София” продължава между 24 и 48 часа.Всички небоходими изследвания, включително морфология , биопсия и др, се извършват в рамките само на 2 дни.

След това лекарите –консултанти с различни специалности/ обсъждат и предлагат план за лечение- при необходимост участват и най-опитните  чужди специалисти-наши консултанти.Пациентът-до оздравяването му или до достигането на ремисия-се намира под постоянно наблюдение и получава всички видове лечения.

Ние вземаме предвид всички потребности за качествен живот на онкопациентите-пластика на млечна жлеза, подбор на перука, , създадохме даже специално стоматологично отделение за онкопациенти-защото много от тях, особено след химиотерапия или лъчелечение, имат проблеми със зъбите и венците, на които обикновено не се обръща внимание.

Задачата на нашите специалисти е да побеждават болестта „Рак” и да се борят за преживяемост поне на 12 години.

Професор Цви Фукс

Цви Фукс Профессор исследовательского центра молекулярной биологии рака Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (Нью-Йорк, США) Директор научно-исследовательского онкологического центра им. Шамполимо, Champalimaud Centre for the Unknown (Лиссабон, Португалия)                         

 • професор в Изследователския  център по молекулярна биология на рака : Memorial  Sloan–Kettering Cancer Center /Ню Йорк, САЩ/
 • директор на Научно-изследователския  онкологичен център „Шамполимо” /Лисабон, Португалия/
 • председател на международния  съвет на онкологичен център „Давидов” – Тел Авив, Израел;
 • консултант на онкологичен център „София” – Москва

В лечението на онкопациентите  вече най-важната роля започва да се определя на радиотерапията.Сегашния „средностатистически „ опит означава лъчетерапия поне 4-6 седмици, следкоето започват такива тежки последици, като  постоянна умора, изтощение.., последици като лъэчеви изгаряния, уврежшдания и т.н.

Заедно със сътрудниците на московския онкологичен център ние внедрихме уникална световна технология, която позволи досегашните 25-40 сеанси да се съкратят на една до три процедури. Новото оборудване в радиологичнияа център вече показа своята ефективност в САЩ, Великобритания и Израел.

Имам достатъчно опит. И затова със специалистите от онкологичен център „София” работим за усъвършенстване на приложението на еднократното въвеждане на канцерицидната радиологична доза.-Single dose=В единен международен консорциwм  от медицински подразделения, институти и лекари, посветили се на  този проблем, ние активно работим за най-съвършени , бързи и безопасни технологии в борбата с рака.

SINGLE  DOSE

Какво представлява технологията за еднократна доза с висока мощност /ЕДВМ/   –  Single  dose?

Линейният ускорител   True Beam  на американската компания VARIAN  има още едно неоспоримо преимущество  –  това е наличието на режим за еднократно въздействие с повишена мощност.  Този режим , съчетан със система за  висока точност на тясно насочен сноп за облъчване, дава възможност да се извърши радиохирургическа  „операция”,  позволяваща да се отстрани тумора без класическото разрязване на поразената тъкан.  Тази водеща технология позволява кардинално да се промени лечението на онкоболните,  считани по-рано за практически безнадеждни случаи.

Ето един пример: при пациент с проблеми в дишането  има противопоказания за провеждане на стандартна хирургия заради невъзможността да се приема  наркоза.  Технологията   ЕДВМ /еднократна доза с висока мощност/  не изисква провеждане на анестезия.Лъчевата процедура се изпълнява много бързо –  в рамките на  един или няколко дни.

Практически няма никакви ограничения за провеждане на сеансите.

Освен това не е задължителна продължителна стационарна хоспитализация на пациентите. 

А благодарение на свръхточното насочване на снопчето лъчи,  вероятността от възникване на лъчеви странични ефекти или усложнения е сведена до минимум.

Тъкмо фракционната лъчева терапия и методът  ЕДВМ  показват в последно време високи резултати по отношение на ефективността и подобряване на продължителността и качеството на живот на пациентите.

Лъчевата терапия ЕДВМ- Single dose се прилага при следните онкологични заболявания:

 • онкологични поражения на млечната жлеза
 • туморни образувания  на главата и шията
 • онкологични поражения на белите дробове
 • рак на задстомашната жлеза                                                               
 • онкологични заболявания на дебелото черво
 • метастазни форми на туморни заболявания с различна локализация.

Важно е да се  отбележи,  че новият московски  онкоцентър предлага високо ефективно лечение  –  фракционна лъчева терапия,  включваща метода  ЕДВМ,  лечение на три често срещани видове онкологична патология:

 • рак на  млечната жлеза
 • рак на задстомашната жлеза
 • рак на белия дроб