Направете си анкета

Има ли при мен недостатъци в храненето и риск от изтощение?

Лекарите използват специални анкети за определяне на степента на риск от изтощение при пациентите.

Най-елементарна е СКРИНИНГОВАТА АНКЕТА ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕДОСТАТЪЦИТЕ В ХРАНЕНЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ.

Тази анкета може да се извършва от самите пациенти. Тя на пръв поглед е съвсем елементарна, но може точно да определи онкопациентите,   на които им е необходимо лечебно хранене.

Анкетата се състои от следните въпроси:

1. Губили ли сте тегло през последните 6 месеца?

а/ не – 0  точки
б/ не съм сигурен   – 2  точки    /може да се обърне внимание на косвените признаци, напр. промяна в размера на дрехите и др
в/ да

Оценка при загуба на тегло от:

1-5 кг.  – 1  точка
6-10 кг.   – 2  точки
11-15 кг. – 3  точки
Повече от 15 кг.  – 4  точки
Не съм сигурен   – 2  точки.

2. Забелязвате ли си  намаляване или отсъствие на апетита

а/ не   – 0  точки
б/ да   – 1   точка

При сбор на 2 и повече точки означава, че съществува риск от изтощение и свързаните с него усложнения. Рискът и тежестта на състоянието са толкова  по-високи, колкото общата сума от точки е по-голяма.

Независимо от простотата, тази скала единствена е преминала през клинични изпитания и е била одобрена за използване от онкопациентите.

Лекарите понякога използват в практиката си по-детайлизирана анкета:

УНИВЕРСАЛНА СКРИНИНГОВА АНКЕТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕДОСТАТЪЧНОТО ХРAНЕНЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ

1.Индекс на масата на тялото на пациента

а/ повече от 20  – 0  точки
б/ 18.5 – 20  – 1  точка
в/ по-малко от 18.5  – 2  точки

2.Загуба на тегло за последните  3 – 6  месеца

а/ по-малко от изходната маса на тялото  – 0  точки
б/ 5 -10 %   – 1  точка
в/ повече от 10 %   – 2  точки

3. Наличие на остро заболяване в  началото на лечението и/или  планирано принудително отсъствие на хранене в продължение на 5 и повече дни – 2  точки.

Сума на точките 0 – нисък риск
Сума на точките 1 – умерен риск
Сума на точките 2 и повече – висок риск

Индексът на масата на тялото си може да определите по следната таблица

(м)\кг 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
1.40 23 26 28 31 33 36 38 41 43 46 48 51 54 56 59 61 64
1.45 21 24 26 29 31 33 36 38 40 43 45 48 50 52 55 57 59
1.50 20 22 24 27 29 31 33 36 38 40 42 44 47 49 51 53 56
1.55 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 40 42 44 46 48 50 52
1.60 18 20 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49
1.65 17 18 20 22 24 26 28 29 31 33 35 37 39 40 42 44 46
1.70 16 17 19 21 22 24 26 28 29 31 33 35 36 38 40 42 43
1.75 15 16 18 20 21 23 24 26 28 29 31 33 34 36 38 39 41
1.80 14 15 17 19 20 22 23 25 26 28 29 31 32 34 35 37 39
1.85 13 15 16 18 19 20 22 23 25 26 28 29 31 32 34 35 37
1.90 12 14 15 17 18 19 21 22 24 25 26 28 29 30 32 33 35
1.95 12 13 14 16 17 18 20 21 22 24 25 26 28 29 30 32 33
2.00 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25 26 27 29 30 31
2.05 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 29 30
2.10 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28
2.15 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27

 

Жълто Възможна недостатъчност
Зелено Нормално състояние
Оранжево Начало на затлъстяване
Розовo Затлъстяване, излишно тегло

 

Двете представени скали имат ред ограничения. Така при редица пациенти изтощението може да се развие при запазване на обичайното тегло или даже при неговото увеличаване.

За прецизна диагностика на вътрешната недостатъчност в такива случаи е необходимо провеждане на  по-сложни тестове  и анализи на кръвта.В идеалния вариант всеки онкоболен пациент  трябва да се консултира с диетолог преди започване на лечението/както знаете, в България няма специалност и специалисти по онкодиетология!/.