Хранене при рак на главата, шията и хранопровода

Ракът на главата, шията и хранопровода представлява една от най-сложните  области с оглед на лечебното хранене.

Анализите показват, че заради  особеностите при локализацията на заболяването, около 57 %  от пациентите  вече имат изтощение и нарушено хранене в момента на поставяне на диагнозата. От това следва другото неприятно продължение-при пациентите със загуба на тегло се отбелязват по-лоши резултати в лечението.

Много онкопациенти с тези видове рак още преди началото на лечението вече имат затруднения в преглъщането  и/или сдъвкването на храната, но просто не са знаели, че първопричината за това е  предизвикана от рака. Провеждането по-нататък на химиотерапия и лъчево/радиационно/ или хирургическо лечение води до развитие на хранителните проблеми практически у всеки организъм, подложен на лечебните терапии.

Заради по-особения начин на операция или заради усложненията, които обикновено настъпват  при комбинираното лечение, е обичайно явление хората с този вид рак временно губят възможността за нормално хранене. В  такива случаи храненето се извършва чрез специално поставени в носа или в гърлото тръбички или чрез гастростом.

Честа поява е изтощението при тази група пациенти, затова лечебното хранене при тях е особено важно. То е:

  • необходимо  при всички пациенти с начално изтощение в течение на целия курс на лечение;
  • при всички пациенти с този вид рак, провеждащи химио- и лъчева терапия. Ако човекът  не може пълноценно да се храни по време на провежданото лечение, в редки случаи е възможно да се постави назогастрална сонда за хранене или пункционен  гастростом  / показания за тези процедури може да определи лекуващият лекар/.
  • важно е приемането на специалните  лечебни смеси, което, според изследванията, значително понижава риска от прекратяване на лечението и в крайна сметка повишава общата му ефективност.

Много важно е две седмици  преди операцията  на начално изтощени  пациенти и една седмица преди операцията на останалите пациенти, а  така също в следоперационния период на всички с вида рак от тази група да се прилага лечебно хранене –това се прави до възстановяването на хранителния статус.

Обърнете внимание – при тази група онкопациенти най-често се развиват такива вкусови и обонятелни усещания, които довеждат до намаляване на апетита и поява на отвращение към храната.

Важен момент при лечението на рака на главата и шията е съблюдаването на химически и термически щадящи диети, особено по време на провеждания курс на комбинирано лечение.

Възпалението на лигавицата и сухостта вътре в устата може значително да се увеличи под въздействието на външни фактори. Препоръчва се да се ограничи горещата, солената, сладката храна, да не се допуска прием на алкохол под никаква форма, да се употребява смляна храна или пюре, винаги наблизо да има бутилка с вода, за да се избегне сухостта в устата.