Микомакс – "златната" идея на доктор Окамото

 Има един поразителен факт в японската лечебна практика на раковите заболявания – в над 700 японски болници, като добавка в храненето и лечението на пациентите в ремисия, е включен биоактивния продукт AHCC /Active Hexose Correlated Compounds – Активен хемицелулозен компонент/, наричан в Япония "Микомакс". В Съединените щати е с популярното име "Киноко голд", а запознанството му с европейските имунолози му донася и трето име – Имуномакс.

Масираните клинични изследвания на продукта не са приключили, те все още продължават в три държави – Япония, Южна Корея и САЩ. Учените смятат, че има още неразкрити възможности на този нутриент / жизнена важност –б.а./ . Досегашната практика е анализирана от ефекта върху опитни животни и от клиничните изпитания с онкологично болни, преминаващи или преминали през химиотерапия. В крайна сметка, в момента десетки хиляди онкоболни приемат това средство като нова възможност за спасение от тежката диагноза и като още една пътечка, чрез която пациентите могат да се възстановяват.. Нещо повече, АНСС вече масово е препоръчван от обединението на водещите японски лекари.

Този уникален продукт, е създаден на основата на азиатските гъби шийтаке, майтаке и рейши. Техните антиракови качества са смятани за едно от революционните открития на японските учени. Имуномакс вече се превръща в эфективен имунокоректор, защото доказателствено притежава подчертана противотуморна активност. Освен това се оказва приложим и като профилактично, и като оздравително средство при много други хронични заболявания /за тях ще кажем в края на тази публикация/.

Действените негови ингредиенти /важни съставни части – б.а./ представляват AHCC / Active Hexose Correlated Compounds – тоест , съединение на активни части на основата на хемицелулоза /.Това всъщност е смес от различни биоактивни вещества /аминокиселини, полизахариди, минерали и т.н./ с молекулярно тегло от 500 до 1 000 000 далтона. Обърнете внимание на тези мерки, те подсказват каква невероятна прецизна електроника е необходима, за да се произведат такива съставки. Технологията на АНСС е разработена още през 1989 година от японската компания Amino UP Chemical Co LTD в град Сапоро и доктор Тошихико Окамото /Toshihiko Okamoto/ от фармакологичния факултет на Токийския университет.

Процесът на суровинната подготовка представлява култивиране на хибриди от азиатските гъби шийтаке, майтаке и рейши в течна хранителна среда, която пък е от основата на неполиран /кафяв / ориз. Обвивката на кафявия ориз е богата на специална целулоза. На практика гъбите отделят своите ферменти в окръжаващата ги среда – кафявият ориз, след което смилат намиращите се там хранителни средства и накрая поглъщат всичко в себе си. В хода на този смилателен процес оризовата целулоза, представляваща полизахарид с високо молекулярно тегло, се раздробява сред гъбените ферменти /карпбохидрази/ на още по-малки ферменти, наричани олигозахариди. След определен период този култивиран гъбен материал, с новите продукти от ферментацията, се центрофугира, концентрира, подлага се на лиофолно сушене и накрая се разфасова в капсули.

Ето всичко това става съставна основната част на Микомакс-Киноко голд или Имуномакс. По такъв начин около 70 % от получената нова биоактивна добавка се създава на основата на високомолекулярните полизахариди, съчетаващи в себе си целебните свойства на шийтаке, майтаке и рейши. Например 20 % в него са възможно най-дребните полизахариди /олигозахариди/ с молекулярно тегло 3000-5000 далтона – алфа 1-4 – гликани и техните и техните етерофицирани форми. Тези съставни части може да не ви говорят нищо, но поне свръхдребните размери не може да не ви впечатлят – те са възможни само при съответна свръхточна най-модерна електроника. Така активните съставни части, включени в този продукт, стават полизахаридите и гликопротеините, даващи на всяко човешко тяло необходимите му вътрешни защитни функции.

Кое е принципно новото, специално в този продукт, наричан и Киноко голд , и Имуномакс, и Микомакс?

Ето някои от тях: алфа 1-4-гликаните, доколкото в този момент са проучени, са способни така да се претрансформират, че да станат задържащи фактори на туморното нарастване. Специален е GI-полизахарида с молекулярно тегло 1000.Така създадени, GI-захаридите очевидно стават едни от най-мощните стимулатори на имунната човешка система, които съдействат за вътрешната изработка на важни интерферони и интерлевкини…Има още ред милимикронни продукти, които, събрани заедно в биологически активния продукт Микомакс- Киноко голд- Имуномакс ,стават стимулатори на натуралните клетки-убийци на рака вътре в тялото, като едновременно с това задържат ръста на раковите клетки и неутрализират факторите, които довеждат до разрастването им в метастази…

Още една специална новост –Микомакс- Киноко Голд – Имуномакс притежава защитно действие специално на черния дроб, а всеки онкоболен знае какво означава това. И освен това оказва силно антиоксидантно действие, което пък от своя страна е много важно при прилагането на химио- или лъчетерапия, за да се опази тялото от техните странични, често пъти нелеки, въздействия. Като цяло Киноко голд-Имуномакс повишава устойчивостта на организма в стресова ситуация. А точно в такова състояние е човек, който се бори с рака.

А сега отново ще се върна на малката предистория на продукта. За пръв път въздействието на Микомакс – Киноко – Имуномакс върху човешката имунна система е постигнато през 80-те години в Токийския университет. Първоначално полизахаридния основен негов комплекс AHCC е изпитван за вероятно снижаване на артериалното налягане ,което при онкопациентите често пъти е тежък проблем. Но много скоро било забелязано, че всъщност тези полизахариди директно подобряват здравословното състояние на онкопациентите. Да каже у някои от тях приемането на Микомакс директно донесло коренна туморна регресия. Така че на този етап АНСС вече се приема като едно от най-перспективните средства за повишаване на имунитета на онкологично болните, а също и при хепатитите В и С , като всичко това е обосновано от досегашните клинични изпитания на продукта.

Една специална забележка за четящите тази публикация: в днешно време вече са създадени немалко имуномодулатори, както от синтетични, така и от натурални продукти. Но онколозите обикновено ги избягват по две причини: някои от имуномодулаторите са способни не да спрат, а нещо по-страшно- да ускорят туморния процес, даже да предизвикат такива усложнения, които са несъвместими със спасението на човека. Затова винаги е добре да се знае кога, къде и как са правени клиничните изпитания за един или друг продукт, какви са данните от тези клинични изследвания…

Микомакс – Имуномакс – Киноко голд /с биохимическото название АНСС/ е доказан стимулатор на противотуморните процеси и не предизвиква странични реакции. Даже нещо повече,той вече е препоръчван и се прима при всеки вид рак. Разбира се, японските създатели и изследователи са максимално коректни – те смятат, че Имуномакс – Микомакс – Киноко голд е по-слабо ефективен при левкози, макар да е описано подробно неговото високотерапевтично въздействие при миеломите и е получен положителен резултат при лечението на болни от лифосаркома на средостението.

На онкоболните Имуномакс АНСС – Микомакс – Киноко голд /напомням-трите имена са едно и също, но в различни континенти/ дава шанс не само за облекчаване на страданията, но и за оздравителен процес. Той силно влиае на подобряване на жизнения статус в случаите на късно открит рак и наличие на трети- четвърти стадий, когато хирургическата намеса и химио- и лъчетерапията вече не могат да предотвратят по-нататъшното развитие на раковия процес в организма.

Ето това са накратко причите, заради които японските онколози масово приемат за целесъобразно използването на Имуномакс –  Микомакс – Киноко голд в общ комплекс с лекарствената терапия. На прово място, защото така се повишава нейната ефективност. Освен това досегашните доказателства безспорно показват сериозно подобряване на здравословното състояние и даже на пълно изчезване на рака от тялото на онкопациентите, включили се в изследванията.

Допуска се, че най-важният вътрешен фактор на самият Имуномакс АНСС – Микомакс – Киноко голд се явява неговото синергично /синергия – дружна помощ на няколко части или органи/ действие с химио и лъчетерапията. Такива опасни и тежки странични действия на химиотерапията като поразяване на бъбреците и черния дроб, сриване на имунитета, подтискане на еритропоезата и левкопоезата, а също и олисяването /алопецията-опадването на косата/ силно намаляват или даже не се проявяват.Доказателствата за това са многочислените клинични наблюдения в болниците на Япония и Сащ в последното десетилетия.

Клиничните резултати показват висока надеждност в лечението на рак на стомаха, рак на дебелото черво, на сляпото черво, на сигмовидното черво, на черния дроб, на белите дробове, на млечната жлеза/рак на гърда/, а също така и на вирусни хепатити, диабет, задух, хипертония, липса н апетит, запек, безсъние, световъртеж, шум в ушите…

Усилвайки действието на всички звена на клетъчния имунитет /левкоцити, макрофаги, естествените убийци, Т-убийците/ този Имуномакс АНСС – Микомакс – Киноко голд е силно ефективен при едни от най-тежките състояние на човешкото тяло. Подчертан е ефектът му и при доброкачествени туморни процеси, като мастопатия, полипоза, миома, хипертрофия на щитовидната жлеза…

Този продукт е с натурален /биологически, природен/ произход, а това е един от най-съществените елементи на рационалното хранене на тежко поразеното човешко тяло и в този смисъл медиците, които го прилагат, са убедени, че няма ограничения в показанията за прием,т.е. той е практически безопасен за онкоболните

И накрая:

Препоръчителните дози за Имуномакс АНСС – Микомакс – Киноко голд /нали не забравяте, че това е един и същи продукт, но наричан по различно в различните части на света!/.

Данните са от Асоциацията по изучаване на АНСС:

1. Профилактични дози за поддържане на здравето и за профилактика от онкозаболявания:

  • 1000-3000мг или 6-8 капсули Имуномакс на ден /2-6 капсули 2 или 3 пъти на ден/;

2. За поддържаща терапия от повторна поява на рак:

  • 3000 мг АНСС /приблизителна доза/ или 18 капсули Имуномакс на ден / по 6 капсули 3 пъти дневно/;

3. Поддръжка по време на лечение на рак, за предпазване от страничните ефекти на противоракова терапия:

  • 3000-6000 мг АНСС или 18-36 капсули Имуномакс-Микомакс на ден /6-12 капсули 3 пъти на ден/

Продължителността на курса е:

  • 2 седмици за подобряване качеството на живот;
  • 3 месеца –за преодоляване на висок стадий на онкологичното заболяване ;
  • за определяне на детската доза ,възрастната доза се дели на 75 и получения резултат се умножава по теглото на детето.