НАЙ-НОВИТЕ МЕТОДИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА РАК

Най-новите методи  за борба и лечение на рака успешно се използват в комплексното и комбинирано лечение на злокачествените тумори. Също успешно те се прилагат в различни клиники и онкологични центрове и са отлично допълващи форми и средства за блокиране или даже заличаване на золкачествените образувания в човешкото тяло.Много интересни практики в световен мащаб има   в случаите, когато класическата медицина изчерпва всички възможности и за удължаване на живота или за пълно лечение на помощ идват тъкмо тези иновационни методи.Позволява го новият етап в развитието на новото поколение новите диагностични и лечебни средства и технологии за лечение на рак.Тези нови анткиракови лечебни методи, които изброяваме по-долу, разрушават злокачествения тумор в пределите на здравата тъкан, подобряват качеството на живот на пациентите и удължават чувствително живота или ремисията  без опасност от рецидиви.

 1. Криодеструкция /лечение с ниски температури, лечение със студ, лечение с течен азот/. Прилага се локално охлаждане при лечение на рак на носоглътката, на устната кухина, рак на шията и главата, на маточната шийка и др.  При този метод на лечение практически не се разрушава здравата тъкан. След такава операция не остават белези. Методът „криодеструкция” широко се използва в гинекологията, педиатрията, дерматологията, онкологията, урологията, офталмологията и неврхирургията.
 2. Микровълнова хипертермическа аблация /нагряване от 30 до 50 волта/. Този метод на лечение се използва рядко.
 3. Радиочестотна хипертермическа аблация /топлинно разрушаване на тумора/ – метод за термотерапия. Ефективно се прилага при рак на бъбреците, на белите дробове, черния дроб и др.
 4. Лазерна хипертермическа аблация – ефективен метод за лечение в онкологията. Този метод се състои в отстраняване на тумора чрез лазерно облъчване. Тези уникални операции се извършват при минимално увреждане на здравата тъкан.
 5. Артериална химиоинфузия /химиотерапия с високи дози/ – един от методите за комплексна и комбинирана терапия, който широко се прилага при лечение на рак на задстомашната жлеза, рак на маточната шийка, при лечение на метастази в черния дроб и др.
 6. Радиоемболизация – метод за точно въздействие върху злокачествените клетки с високи дози радиация. Този метод се прилага за лечение на тумори на гръбначния и главния мозък.
 7. Химическа емболизация – ефективен метод при комплексно лечение    
  на злокачествените тумори. Прилага се преди  операция и при   
  неоперабилни тумори. Усложненията са минимални. 
 8. Ултразвукова термоаблация – фокусиране на поток ултразвукови     вълни върху туморната тъкан.
 9. Феромагнитна емболизация – методът се състои във въвеждане на феромагнитни материали съвместно с локална високочестотна хипертермия.
 10. Електрохимическа аблация – метод за аблация на злокачествените тумори чрез използване на постоянен ток. Прилага се при терапия на метастазите.
 11. Електроизпаряване –  методът представлява абляция на злокачествените тъкани з помощта на разфокусиран лазер. Уврежданията на здравите тъкани са минимални. Прилага се ефективно в дерматологията, гинекологията,  а така също и за лечение на рецидиви.
 12. Радиохирургическите методи за лечение се използват при лечението на рак на окото, рак на задстомашната жлеза, рак на главния мозък, рак на черния дроб, рак на бъбреците, рак на белия дроб, рак на гръбначния мозък, рак на простатата и др.
 13. Методът за лечение със стволови клетки се използва за терапия на рак на стомаха, левкемия, рак на червата и др.
 14. Методът на имунотерапията представлява препрограмиране на имунната система.
 15. Квантови точки, наночастици, нанообвивки, въглеродни наноструктури, наночастици от злато и др. – това е съвременно направление в биомедицината. Напр. магнитните наночастици могат да генерират топлина.

Наночастиците могат да:

 • доставят лекарство в поразения участък
 • „влизат” в тумора
 • „показват” тумора
 • разрушават тумора
 • „се свързват” със злокачествените клетки
 • унищожават тумора.

Многофункционалните наночастици ефективно и широко се използват в диагностиката и терапията на злокачествените заболявания.