Информация

Онкологичните заболявания на територията на република България

Обобщени данни, публикувани от Националния онкологичен регистър на 1 юли,2007г.
Данните се отнасят за състоянието на онкозаболяванията в България към 1.1.2005 г.

Общ брой картотекирани онкологично болни в РБ – 232 030
Общ брой нови диагностицирани онкоболни през 2004 г.- 31 651
Смъртност от онкологични заболявания през 2004 г. –16 179

От тях : мъже – 9 566 ; жени – 6613

Най-често срещаните видове рак:

 • за мъжете :
  рак на белия дроб; рак на стомаха ; рак на стомаха; колоректален карценом /най-често на дебелото черво/;
 • за жените :
  рак на гърдата; рак на стомаха; колоректален карценом; рак на бял дроб.

Констатирани ІІІ или ІV стадий при локализациите /късно откриване/:

 • при рак на белия дроб:
  42 % в ІІІ стадий и 31,4 % в ІV стадий- общо 75,4 % от всички новооткрити онкоболни;
 • при рак на дебело черво:
  25 % в ІІІ стадий и 21 % в ІV стадий- общо 46 % от новодиагностицираните онкоболни;
 • при рак на простатата :
  27,1 % в ІІІ стадий и 19,6 в ІV стадий –общо 46,7 % от новодиагностицираните онкоболни мъже;
 • при рак на яйчника :
  36,3 % в ІІІ стадий и 17,9 % в ІV стадий-общо 54,2 % от новодиагностицираните онкоболни жени;
 • при рак на право черво:
  22,1 % в ІІІ стадий и 21,3 % м ІV стадий –общо 43,4 % от новодиагностицираните онкоболни;
 • при рак на маточната шийка:
  26,9% в ІІІ стадий и 3,4 % в ІV стадий-общо 30,3 % от новодиагностицираните жени;
 • при рак на гърдата:
  19,6 в ІІІ стадий и 7,1 % в ІV стадий –общо 26,8 % от новодиагностицираните жени.

Смъртност сред онкологичноболните през 2004 г. – 16 179 души;
От тях : мъже – 9 566жени – 6 613.

Малък речник:

 • Антиканцерогени – вещества, които съдържат в себе си елементи, вредни за раковите клетки /т.н. вещества-убийци/
 • Антиоксиданти – биохимични вещества , в т. ч. и витамини, които улавят и изхвърлят от тялото вредните свободни радикали, едни от основните причинители на злокачествените образувания
 • Нутриенти – Комплементарна терапия- съпътстваща основото лечение терапия, еспоредна терапия / от латинската дума „комплементум” – успореден, съпътстващ, равностоен
 • Конвенционална медицина- от латинското „конвенцио”-нещо договорено, узаконено; в този случай- класическа медицина
 • Зеолит – в случая става дума на зеолитовата разновидност клиноптилолит, но в САЩ и конкретно в биохимичната лаборатория в Охайо произведената добавка носи общото име на тази минерална група.
 • Клиноптилолит – вид зеолит, алумосиликат. Кристалната му решетка е с прорязани микрокухини и канали, запълнени с водни молекули и нестабилно закрепени най-често калиеви и натриеви йони. Притежава свойството да обменя йоните си с други от средата, в която е поставен. Това въздействие, което може да бъде и селективно, го е направило най-използвания в последните сто години минерал. България е на едно от първите места в света по качествен клиноптилолит- находището се намира в Източните Родопи, района около Кърджали.
 • Детоксикация – от гръцката дума „токсикон”-отравяне: в този случай-освобождаване на организма от отровни вещества, които причиняват заболявания
 • Ингредиент – съставна част от сложно вещество или смес;
 • Регресия – от латинското”регресус”-връщане назад; в този случай- връщане назад на туморите
 • Ремисия – от латинското „ремисио”,буквално” отслабване”; в този случай-отслабване на болестта