В Индия: малко повече от чудо

 В началото ви предлагам откъс от репортаж от световноизвестно списание :

„Доктор   Ренгараджан, хирург уши-нос-гърло в град Бангалор, излиза от клиниката, след като е прегледал повече от 30 пациенти, усмихва се и се отправя към дома си. Никой не може да предположи от пръв поглед, че само преди 18 месеца на 57-годишния доктор е поставена диагноза на смъртоносна форма на рак- агресивен тумор на главния мозък- наричана с латинското име Glioblastoma  Multiforme….”.

Традиционно лечение му е невъзможно и той решава да  опита спасение чрез ново, експериментално лечение, за което чул, че  започнало да се прилага в неговия град. И то се осъществява толкова добре, че само година и половина по-късно д-р Ренгараджан вече сам е в състояние да оперира пациенти…

„Аз съм над 80 процента здрав, без каквато и да е следа от рецидив”-казва той. И доктор Ренгараджан, и десетки други напълно обречени  пациенти  живеят този живот , който става все повече и повече, много повече, отколкото им е предречено в началото на диагнозата-и то благодарение на една напълно нова технология, наречена Квантов магнитен резонанс на вихровото поле, изписвана за по-кратко с  RFQMR.

А сега забравете това сложно име и тези специални букви и запомнете думата  Сайтотрон. Такова е търговското име на същия този уред, благодарение на който в момента всеки трети пациент от тези бивши обречени се е върнал вече на работа. С името Сайтотрон той е патентован и произведен за директна терапия на онкопациенти в напреднал стадий рак,-пациенти, за които вече е казано, че повече нищо не може да се направи…..

Мястото на създаването му е град Бангалор в Индия.А още по-точно- в Индийския космически център ,намиращ сe в Бангалор. И вече съвсем точно-апаратът /устройството/ „ Сайтотрон” е изработен   в Института за космическа медицина към Индийския космически център в град Бангалор. Негови създатели са  подполковника от авиацията В.Вазишта,професор и ръководител на отделението за радиодиагноза и  д-р Кумар.

Какво представлява уникалния Сайтотрон, за който се казва ,че няма аналог в света?
Според обясненията на такива авторитетни издания като „Нюзуик”, „The Taims of India”,”Herald”,”Living”  и т.н. , тази разработка представлява  компютъризирано устройство ,което изработва  електромагнитни вълни, предизвикващи регенерация/възстановяване / на дегенерираните от  рака клетки.

Апаратът Сайтотрон изработва квантови магнитно-резонансни вълни ,които изпраща в човешкото тяло чрез 288 специално разработени резонансни „пушки”.Те предварително са фокусирани и се прицелват в раковите клетки. Насочените  снопове от вълни  предизвикват изменение в механизма на деленето на клетките и на процеса пролиферация, принуждавайки злокачествените клетки да се самоунищожат, като в същото време оставят  на „пълно спокойствие” естественото деление на  здравите клетки.

Според проф.Вазишта, лечението е нетоплинно, нейонизиращо, безопасно и досега не е показало никакви странични действияПри него не се изисква никаква хирургична намеса, няма  болка, няма утежняващи явления, няма изгаряния…Все  познати „екстри” при класическите терапии.

Ето едно сравнение с традиционната медицина: вместо високочестотното излъчване върху цялото тяло,  което се прилага при лъчетерапията, при FQMR /сайтотронът/ се използват нискомощни, нейонизирани, нетермически вълни с радио- или под радиочестоти.

Според д-р Кумар, който е работил с такава приблизителна система на квантово облъчване повече от 10 години, първоначално им направили впечатление много добрите резултати при пациенти с тежък остеоартрит. Така откриват, че независимо от написаното в медицинските учебници, чрез този метод  може  повторно да се предизвика израстване на хрущяли между костите. А в класическата медицина категорично е прието, че веднъж изхабен, хрущялът между ставите повече никога не се възстановява.

Следващият етап става работата върху злокачествените клетки.   Възможностите на сайтотрона  ги насочва към опити  за програмирана смърт на раковите клетки в човешкото тяло.

Преди това обаче се постига следното заключение: ако една клетка е подложена на електромагнитни вълни във високо мигновено магнитно поле, ще се променят много нейни параметри, включително и „спящия” транс мембранен потенциал  /ТМП/.Основната част от живота и работата на клетката е свързана точно с този трансмембрален потенциал.  Поради това, че ТМП играе съществена роля в синтеза на повечето белтъци и контрола на основния клетъчен механизъм митоза /деление на клетките/, вниманието е насочено тъкмо към възможността чрез ТМП да се постига ефект върху злокачествените клетки. .След определено моделиране се постига важните уточнения за  ТМП :

 • от 70 до 90 миливолта е ТМП на здравите клетки;
 • от 40 до 60 миливолта  са необходими, когато клетката е заразена;
 • от 20 до 30 миливолта- при ракови клетки.

Главната цел на сайтотрон-терапията не е непосредственото разрушаване на раковите клетки, а спиране на вече безконтролната ДНК митоза /делението на клетките/. Технологията RFQMR извежда тези клетки в неутрално състояние посредством доставката вътре в тях на малко количество енергия, което пък от своя страна позволява на самия организъм да се избави от злокачествените клетки посредством вече контролируемия механизъм апоптоза.

Основната задача за приложението на сайтотрона става спирането на неконтролируемата митоза  при тумори и блокиране на по-нататъшното нарастване на раковите образувания.

И ето практическото продължение на научната дейност на екипа: радио и под радиочестотните вълни  се фокусират абсолютно точно чрез своите 288 електрорезонансни „пушки” върху определено място на злокачествено образувание и след мигновеното поразяване с вълни предизвикват:

 • нормализиране на ТМП на клетките;
 • възстановяват се контролните и командни функции на клетката чрез  генно засилване на белтъците от група  р53;
 • следва апоптоза  /електропрограмирана смърт/ на раковите клетки и извеждането им със собствени механизми извън тялото.

Проведените досега клинични изследвания показват, че измененията в трансмембралния потенциал на клетките  /ТМП/,може да влияе на много техни елементи, включително концентрацията на йони. Прилагането на метода RFQMR спомага да се увеличи трансмембралния потенциял/ТМП/ на раковите клетки от проблематичните 20 миливолта до здравия диапазон до около 90 миливолта.Смята се,че точно в този диапазон се активира белтъкът р53 и се спира безконтролната митоза /деленето на клетките/.

Всичко това обаче изисква свръхточно определяне на електровълните и затова се правят строго индивидуални измервания:.Те включват име, възраст, пол, височина, тегло, …даже и разстоянието между хрущялите и костите, между кожата и костта…,даже и информация за сексуалността на пациента. Огромна познавателна дейност за всеки конкретен човек, за да може специалната компютъризирана система да приеме всичко, да го обработи и да постигне максимална точност . На базата на перфектен разчет на всички данни се прави изчисление какъв диапазон от електровълни ще е необходим за един или друг пациент.

Куриозното е, че за първата фаза на клиничните изпитания не се намират доброволци /това, при положение, че всяка година в Индия умират между 700 000 и 900 000 души в последен стадий рак!/. Едва когато с разяснителна работа става ясно какви биха били възможностите  на сайтотрон при злокачествените диагнози, постепенно се появяват и първите доброволни пациенти. Като куриоз ще ви посоча само няколко  факти от  равносметката за тази група на доброволно включване в клиничните изпитания:

 • при 90 процента от тях още в първите сеанси настъпва пълно заличаване на силните болки;
 • при 60 % настъпват големи положителни промени;
 • а 35 % /като д-р Ренгараджан в репортажа/ след неголям период от време, даже са в състояние да се върнат към активна професионална дейност и я работят вече над 2 години.

Припомням само една „дребна „подробност”- всички те, преди да тръгнат към Института за космическа медицина в Бангалор ,са преминали по пътя на класическата медицина- разбирайте хирургични операции, химиотерапия, лъчелечение и различни други опити, но въпреки всичко това болестта им е останала извън контрола и на тях им предстои да умрат в течение на кратък срок- от няколко дни, до няколко месеца….

Намерен е точния модел на лечение на различните видове рак : обикновено са достатъчно 28 едночасови сеанси, макар че при някои пациенти  сеансите могат да бъдат  и по-малко на брой.

„Повечето пациенти, употребяващи морфин като болкоуспокояващо средство, обикновено  го прекратяват   още след четвъртия сеанс.”,казва д-р Вазишта.

През втората седмица обикновено се наблюдава прилив на сили, възвръща се апетита, започва наддаване на теглото при онези пациенти, които са били силно изтощени.

Главната цел на терапията чрез сайтотрон не е мигновено унищожаване на раковите клетки /на този етап то не се прави никъде в света!/, а спиране на злокачествената активност и на нарастването на раковите клетки. След сеансите тези злокачествени образувания изпадат във  вегетативно състояние / тоест- готовност за размножение/,а  чрез точно определен интервал сработва апоптозата- програмираната смърт на злокачествените  клетки. Сеанс след сеанс, постепенно се достига до силно намаляване на тумора, на неговата плътност, спира се активността му…

Разбира се, до пълното изчезване преминава по-дълъг период, но както казва проф.Вазишта, прочистване става даже и след като са минали 8 месеца от сеансите. Важното е, че неактивната туморна маса вече не създава проблеми, нито е страшна заплаха за здравето.

Затова създателите на сайтотрон обсъждат възможностите му за успоредно лечение с класическата медицина или с друг вид алтернативна терапия. Например ако върху пациента  преди  операцията се приложат сеансите със сайтотрона, после ефектът от операцията ще е много по-голям. Ако тези сеанси се извършат веднага след операцията, тогава  може  да се  спре  заплахата от  рецидиви /появата на метастази/..Това на практика означава пълен контрол над  туморите и блокиране на тяхната активност в тялото.

При част от пациентите подобренията имат и друг смисъл- например при шест от тези напълно обречени пациенти, след определеното количество сеанси, става напълно възможна хирургична операция, която е била п рактически неизпълнима преди това. Сред  доброволците за клинично изпитателно лечение е имало и 5-годишно момченце  с тумор в мозъка, за което в болницата в Бангалор категорично е казано, че няма никакъв шанс да оцелее. Още при първата десетка от сеанси  с детето стават забележителни положителни резултати.

Безспорно е, че броят  на участниците в клиничните изпитания става все по-голям и по-голям, освен това към Космическия център в Бангалор и по-специално в неговия Институт по космическа медицина вече се насочват и доброволни пациенти и от други страни. Техният брой ще нараства все повече, независимо, че  предстои още много време, докато Индийския съвет за медицински изследвания даде одобрение за широко приложение в лечебната практика на  Индия. Така е навсякъде по света- клиничните изследвания винаги започват и завършват с пациентите- доброволци, обикновено винаги в последен стадий на злокачественото заболяване..

Не е необходимо да казвам, че първия отчет на клиничните изпитания в Бангалор предизвика огромен световен интерес и буквално потресе световната медицинска общност. Представете си само- с приложението на инженерията на тъканите, за пръв път става възможно да се регенерират умиращи тъкани, да се заличат по този способ рани, да  се  предизвика израстване на нови кръвоносни съдове, да се получи поява  на нови хрущяли и даже да се даде суров ,смъртоносно наказателен урок на злокачествените клетки и на тяхното безконтролно делене. Някои от тези ефекти са смятани от класическата медицина съвсем доскоро за невъзможни.

 

Ще обобщя най-важното, което ще заинтересува читателите на този материал:

При какви видове рак е приложима технологията RFQMR
/ тоест чрез лечение със Сайтотрон/ ?

 

Най-добрите резултати при клиничните изпитания със сайтотрон са наблюдавани и  отчетени при:

 • рак /тумори/ на главния мозък;
 • панкреасен рак;
 • рак на белия дроб;
 • рак на черния дроб;.
 • рак на бъбреците;
 • рак на стомаха;
 • рак на  яйчниците;
 • рак на простатата;
 • рак на млечната жлеза;
 • рак на хранопровода.

На първо място в ефективността са  два от най-тежките видове рак /ако може да се употреби такъв израз!/- изключителни са постиженията особено при тумори в мозъка /глиобластомите/  и при рак на белия дроб.

Но в същото време  трябва да се знае и това- до този момент, при клиничните изпитания не е постигната висока ефективност при: рак на костите, левкемия, лимфоми и при голямо разпространение на  метастази в тялото.

Може би затова си има и причина в начина на лечение- сайтотронът  се фокусира  върху точно определени тумори, а не към цялото тяло..Едновременното „изстрелване” на системата от вълни обикновено се насочва към не повече от три тумори /туморни гнезда/, които се намират в непосредствена близост едно до друго. Така всеки сеанс реално се превръща в „прочистване на  територия”.

Попитан какви са все пак възможностите за лечение на рак в Института по космическа медицина, където  практиката е свързана най-вече с  това медицинско направление, главният изследовател и ръководител на групата  д-р Вазишта  уточнява, че независимо от предназначението на института, в него има всички възможности за  такива изследвания / по борбата с рака-б.м./.

И накрая: какво все пак се случва сега със сайтотрона? По думите на проф.Вазишта, апаратът все още е единствен в този вид  антираково лечение и така ще бъде докато се получат всички разрешения за широкото му приложение. Ако резултатите от клиничните изпитания с доброволци са все толкова обнадеждаващи, ако  индийските медицински институции дадат „зелена  улица” на този способ, това значи, че в недалечно време  Индия  става една от водещите страни в борбата с рака.

Припомнете си общата история на всички тези доброволни пациенти, пристигнали в Бангалор, за да бъдат включени в този вид клинични изпитания- те са били програмирани да си отидат от живота в съвсем близък период. Спасява ги сайтотронът.А представяте ли си какви ще са резултатите,когато на неговото лечение са подложени не само вече обречени, а и други онкоболни,с по-силна имунна система, даже неподложени на традиционните токсични методи с тежки странични ефекти? Според проф.Вазишта и д-р Кумар,навярно ефективността ще бъде много,много по-голяма….