Хипертермията – срещу смъртната опасност

Доказан факт е, че в човешките тела има безброй микроорганизми. Впечатляващо беше математическо-компютърното изчисление, че всяко човешко тяло се състои от 32-33 милиарда клетки и всички те работят „на полза  човеку” и осигуряват нормална жизнена дейност.

Може би тази внушителна цифра обяснява защо  все още е неовладян процесът на  израждането на част от тях в злокачествени, а също и настъпването на  безконтролно  деление на клетките в един или друг орган на тялото. Тоест, онова, което на обикновен език се нарича  диагноза „Рак”….

Повече от един век –още от края на 19 век-съществуват доказателствата, че  и злокачествените клетки, и безконтролното им делене могат да бъдат спрени и овладени чрез метода на хипертермията /прегряването/. Това е нещо като феноменален факт в човешката гениалност, само че… Всичко се оказва не така просто.

Да, при висока температура самите ракови клетки започват да произвеждат протеини, засилващи имунитета на човека!И в същото време, оказва се, раковите клетки започват да загиват едва при 42-43 градуса С. нещо, което трудно се издържа от много човешки организми, защото загиват и раковите клетки, но и човекът изобщо…. !

Неотдавна австралийските учени показаха на колегите си следния неразрешим в момента казус: да, раковите и метастазните клетки не издържат на хипертермия, но се унищожават напълно  едва при…53-54  градуса С. И  няма в света нито създадена подходяща технология в момента за такава температура, нито пък човешкото тяло би оцеляло при такова прегряване…

Все пак интересът към хипертермията като алтернативна форма за антираково лечение не спира. Отработката на механизма на лечение чрез хипертермия, най-вече и предимно като съпътстващо средство, успоредно на химиотерапията и лъчелечението, вече е факт. Но то не може да се прилага при всички видове рак!И ефектът много зависи от технологията, която се прилага.

От години в Германия, в университетския център в Хайделберг, е традиция, на всеки 2 години да се провеждат световни конгреси по приложението и ефекта на хипертермията. Вече съществуват и цели направления и разновидности на антираковото прегряване…Но кардиналното решение все още предстои…

Все пак е факт, че в редица страни с добра онкологична практика-  най-вече Германия, Израел, САЩ, Русия…. – хипертермията вече е познат лечебен метод в борбата с рака /в линк „Новини”сме разказали, че тя е част от практиката на д-р Бренер, завеждащ онкологичното отделение на болница „Волфсон” в Израел/.

И още едно неутешително заключение- във всичките десетилетия досега лекарите-онколози, изследващи ползата от хипертермията разчитаха, че тъкмо тя ще пресече и даже ще унищожи наличието на метастазен процес –дъщерния раков процес-в тялото на онкопациента. Но до този момент надеждите им не се оправдаха.

Оправда се само частичното решение-метастазите да могат да се спрат и до голяма степен да се заличат, но само ако се направи комбинацията между  хипертермия и химиотерапия. Нещо, което в момента се владее само в  малко повече от една десетка онкологични клиники в света.

При местната хипертермия обикновено се използва малък източник на топлина, например ултразвуков или микровълнов, който се въвежда под кожата. Тъй като този метод се прилага за максимална дълбочина от 3-4 сантиметра, технологията се прилага при  тумори, които се намират надалеко от кожата- например при видовете кожен рак и рак на млечната жлеза. Един от убедителните резултати е експериментално прилагане пи над 300 пациентки с рак на гърдата, при които туморното образувание е било сравнително близо до кожата- тъкмо в тази голяма група резултатите от местната хипертермия са подчертано убедителни.

Но сега учените разработват практически-разбирайте:с експериментални групи пациенти-прилагането на дълбока  хипертермия. С помощта на електромагнитни вълни /оттам и името и електромагнитна хипертермия/ се постига нагряване на туморни образувания, които се намират дълбоко в тялото, например в  пикочен мехур, простата, шийката на матката…В тези случаи постигнатата поносима температура вече е 41-43 градуса С. Обнадеждаващи са резултатите при рак на правото черво.

Освен отделните сулчаи, за които сме писали в предишсни материали, в  последните години подчертано положителни резултати отчита Научно-изследователския институт по хипертермия в Русия /директор  е Алексей Виталиевич Сувернев/. Тяхната методика позволява прилагането на хипертермия в границите 43, 0-43, 5 градуса С.

Методът е патентован от д-р Сувернев и е  наричан „обща управляема хипертермия”. Институтът си има своя експериментална лечебна клиника –тя съществува вече 9 години, местата в нея са крайно ограничени-само 20 на брой. От разговорите, които водих, разбрах, че понякога . се чака със седмици и месеци наред, докато се освободи поредното пациентско място в програмата на клиниката.

Немалко учени смятат, че едновременното лечение с лъчева терапия и хипертермия дава двойно подобряващ ефект в борбата с рака- а оттам и двойно нарастват шансовете на човека да се пребори с диагнозата си.

Основната сложност е да се улучи максимално точно прицелването до раковото образувание. В този смисъл вече все повече се разчита на някои от методите в ядрен-магнитния резонанс.

И сега особено важното-винаги се прави строг подбор при подготовката за хипертермия. Подчертавам мнението на всички добри специалисти , които я прилагат-хипертермията не може да се прилага тотално, на всеки онкопациент, който прояви интерес към нея или разчита на нея.

Винаги се правят много прецизни предварителни изследвания. Този строг подбор е необходим при всеки случай и няма значение кой от хипертермичните методи се прилага- дали е с прицелно нагряване, дали е местна хипертермия, електромагнитна…или такава  архаична форма, каквато е например  ваксината на Коули /там пренагряването става чрез вкарване на умъртвени стрепто- и стафилококи и буквално пламване на цялото тяло във висока температура/.

Подчертавам изискването за строг подбор при подготовката за хипертермия, защото при този алтернативен метод тялото изпитва огромно натоварване и  свръхнапрежение.

Хипертермията може сравнително леко да се понесе, но само ако човекът е под наркоза.

В руския метод на хипертермия задължително се включва и интубационна наркоза, съпроводена с венозно приложено общо обезболяване плюс изкуствена  вентилация на белите дробове с кислород /за да не загинат белите дробове от недостига  му!/. Това означава, че във времето на хипертермия пациентът задължително се наблюдава от цял екип добре подготвени онколози.

И още едно важно нещо- хипертермията никога не се прилага при силно изтощени онкопациенти в 3 или 4 стадий-това за правилата на хипертермията е недопустимо.

Забравете всякакви планове, че методът е нещо като краен вариант, най-вече когато се окаже, че нищо друго не може и не е е в състояние да помогне!Всяко подлагане на такъв пациент на хипертермия е смъртно опасно и никой онколог не би рискувал пациентския живот-а и собствената си професионална биография!Ако някой накъде Ви го обещава, такъв човек няма нищо общо с добрата онкологична практика.

Ще припомня един факт от биографията на д-р Бренер, за когото научихте от материала :”Другата медицина и ракът:опитът на д-р Бренер”- за да изучи добре правилното приложение на хипертермията, д-р Бренер напуска работата си в Израел като ръководител на онкологична клиника в световноизвестна израелска болница и работи цяла година буквално като студент в американски клиники, известни с опита си в прилагането на хипертермията.

Затова-проучвайте кой и как Ви обещава излекуване чрез хипертермия /в България от известно време  убеждават за чудодейност от ваксина на Коули и преди време моя милост също беше в редицата на наивниците/.

Запомнете-в този момент в България няма нито  апаратура, нито екипи, годни да прилагат който и да било от методите на хипертермия, нито  хора, компетентни да установят дали Вие или Вашия близък човек е подходящ за такъв метод на лечение!

Останалото вече е Ваше лично решение…