Храната лекарство

В света съществуват много начини /наричат ги протоколи, методики, системи, схеми/ за лечение на рака. Основното при всички тях е, че центърът на лечението се премества от класическите средства на конвеционалната медицина към храненето. В последните десетилетия онкодиетологията е вече факт- независимо, че поне у нас това все още е непризнато и непознато направление на лечението.В световен мащаб обаче това признание е вече толкова съществено, че някои от създателите на противораковите хранително- лечебни терапии с доказан многогодишен ефект са били включвани в списъците с номинираните за Нобелова награда медици /д-р Йохана Будвиг, доктор Моерман/. Малко са заболяванията, където храната играе такава решаваща роля, както е при онкопациентите.

За тях в буквален смисъл е валидна сентенцията на Хипократ:

”Нека храната да ви бъде лекарство, а не лекарството да ви бъде храна”.

Храните – лекарства са вече част от лечебно-оздравителната система на най-прочутите онкологични болници и клиники по света, остава ние самите да ги познаваме и да знаем кога и как да се прилагат и приемат. Те са като част от лечението, във вид на комплементарна /съпътстваща/ терапия, или се превръщат в основно и единствено спасително средство в най-тежкото време- когато конвенционалната медицина абдикира от онкоболния в последен стадий и го оставя сам срещу рака.

Докато проучвах методите, създавани и с помощта на Нобелови лауреати, открих следното заключение на д-р Лайнус Полинг:

”Каквато и програма да си прилагате, ако не се храните правилно, т.е. по подходящ начин и с подходящи продукти, има голяма вероятност вашето лечение да не успее! Или ако все пак бъде постигнато стабилизиране, има голяма опасност ракът отново да се върне в тялото чрез рецидиви…Диетата е също толкова важна, колкото и лечението на рака.”

В един от най-големите американски сайтове за алтернативна и комплементарна /съпътстваща/ терапия са изброени най-ефективните от тях. Ще ви ги напиша и аз. Част от тези методи- протоколи могат да бъдат изпълнявани от самия онкоболен, в домашна обстановка, други задължително изискват медицински контрол и то от неслучаен човек, а от компетентен специалист. Методите не са подредени по мащабност и ефективност, а според азбучния ред на създателите:

  1. Факторът „Амазонка”
  2. Протокол на Били Хендерсон
  3. Протокол на Боби Бек
  4. Гроздово лечение според Джоана Брандт
  5. Метод „Хлорид -цезий и диметилсулфоксид”
  6. Хидразин-сулфатен метод
  7. IPT / инсулин-потенцирана терапия, прилага се и в българска клиника/
  8. Вътрешновенозна терапия с витамин С
  9. Метод „Озоново вливане”
  10. Метод „Течен озон”

Ще спра дотук, защото методите, чрез които се лекуват много онкоболни, особено тези в късните стадии, са над 300. И у нас, и в САЩ например, съдбата на хората в последен стадий рак, е сходна – в определен момент здравните каси прекратяват финансирането на лечението и един човек и неговото семейство остават сами. Отликата между нас и страните с добро здравеопазване обаче е съществена оттук- нататък . Там, в „добрите страни” има поне няколко десетки клиники, които приемат болния пациент и му помагат, чрез избран от него метод, да направи всичко възможно, за да се пребори с рака. Знам елитни санаториуми и болнични заведения в Европа и по света, които се поддържат от неправителствени организации. В тях намира приложение триединството медико- социално- психологическа помощ /моята мечта за онкоболните в България/. Или по-право, моята неизпълнена мечта за хората, които се борят с рака.

В тези линкове ще намерите някои от тези методики /вече се наложи терминът „протокол“, в смисъл на метод, способ, начин/. Аз избрах 5 протоколи, които имат доказан и подчертано полезен ефект- даже и за хората, които са в най-късен стадий и водят в буквалния смисъл битка на живот и смърт. С изключение на един, наричан от мен съвременно- модерен, останалите са дело на изключителни хора, които са оставили своя следа и в онкологията. Няма никакво значение, че освен доктор Моерман, никой от тях не вижда приживе признание за усилията си. В крайна сметка това са медици, посветили живота си на спасение на онкоболни пациенти и в същото време на постоянна борба да докажат и покажат още един път за спасение.

Ще ви направи впечатление, че в почти всички онокодиети месото и месните продукти или напълно липсват, или са в минимален вид. Почти всички системи, в които храненето се прилага като форма на лечение и изцеление от рака, се основават на вегетарианското лечебно хранене, запазено чрез древноиндийските веди. Оттам идва и терминът „аюрведа“ – за живота, в името на живота.

Точно с такава цел са създавали своите протоколи холандецът доктор Моерман, американката Джоана Брандт, германката Йохана Будвиг, нобелистът Лайнус Полинг, една българка, която е вече именита френска диетоложка…. Особеност на методите им е и това, че с малки изключения, те могат да се приложат и във всекидневния живот на напълно здравите хора. Защото носят промяна, пречистване, преобразяване…И най-важното – пълноценен живот. А аз искрено ще съжалявам, ако български онколози продължават да твърдят пред своите пациенти, че това е напълно безмислена тема.