Странични действия при лъчетерапия

Като правило, страничните ефекти от  този вид терапия на първо място зависят от това, към коя област на тялото се извършва облъчването.

Обикновено явление е човекът, подложен на съответен курс лъчева терапия, да загуби апетит и да изпитва слабост. Най-често тези симптоми се усложняват при облъчване на шията и главата.

Ако пък в зоната на облъчване попадат устата и глътката, там могат да възникват сериозни увреждания на слизестите обвивки, да се увредят рецепторите за вкус и мирис, да се появи истинско отвращение към храната…

При лъчева терапия на хранопровода е обичайно да възникнат нарушения като трудно преглъщане, гадене, повръщане, нарушава се храненето. . . .

При лъчева терапия в областта на корема и таза е обичайно увреждане на стомаха, което от своя страна довежда до развитие на разстройство /диария/, обикновено и със съпътстващо нарушение в стомашната  преработката на храната, гадене,  повръщане.

/за начина на хранене и хранителен режим по време на лъчетерапия прочетете в разделите „Хранене и рак” и „Диеотерапии”/.