Метастази – основни групи

1. Метастази в костите

Метастазите в костите – за съжаление са  разпространено явление сред онкопациентите. И също за съжаление, носят немалко страдания. Понякога метастазите/рецидивите, разсейките/ могат да бъдат по – проблемни, отколкото е самото туморно образувание. Преводът на старогръцката дума „метастазос” – нещо, което се прехвърля, прихваща се другаде… тоест, метастазите са ракови клетки, които по пътя на кръвообращението са успели да се прехвърлят или прихванат – например в костите.

Сред „обичайните” допълнения, предизвикани от този вид рецидиви в костите са:

 • болка в костите, счупвания;
 • неврологични нарушения, поразяване на костния мозък;
 • хиперкалциемия и т. н.

Има цяла група видове рак, при които най-често се проявяват  рецидивите/метастазите/ в костите: рак с неясен първичен произход; рак на гърдата; рак на простатата; рак  на щитовидната жлеза; на белите дробове; на бъбреците; плазмоцитома; сарком на Юинг; меланома…

Много по – рядко метастази в костите се проявяват при: рак на стомашно – чревния тракт, на яйчниците, саркомите на меките тъкани.

Поразените кости са една от основните прояви на множествената миелома.

Костните метастази най-често се появяват в бедрените и тазовите кости, в ребрата и  гръбначния стълб. Метастазирането на гръбначния стълб и костите на черепа може да се получи не от нормалното кръвоообращение, където, впрочем обичайно циркулират раковите клетки, а чрез гръбначните венозни  преплитания, които имат връзка с вените от мозъка до малкия таз.

Нормалната костна тъкан постоянно се обновява  за сметка на остеокластите/клетките, разпращащи костна тъкан/ и остеобластите /клетките, формиращи костната тъкан/. Раковите клетки се носят по тялото чрез  кръвообращението и по тази причина преминават и през главния мозък Те  предизвикват много фактори, които нарушават взаимоотношението между остеокластите и остеобластите…В крайна сметка се получават метастази, които – в зависимост от нарушеното съотношение – са   остеотолични или остеобластични.

Възможно е костните метастази да бъдат забелязани по – късно или твърде късно. Най – бързата проверка може да се направи чрез сцинтиграфия, а при необходимост – чрез рентгенография, КТ/компютърна томография/, анализ на кръвта.

Запомнете – веднага трябва да се прави проверка при наличие на болки в костите, подозрение за счупване,, също и при неясна патология в костите при сцинтиграфия.

Не се страхувайте от резултата, а мислете, че колкото е по – рано, толкова е по – добре за лечението и ефективността на терапията.

Съвременните медицински постижения дават възможност на немалко онкопациенти с метастази в костите да постигнат постепенно заличаване или постоянен контрол и/или стопиране на процеса, като в същото време може да се запази добро състояние на организма и даже  добра  работоспособност. Най – масовото лечение на метастазните кости става чрез:

 • лъчева терапия – за намаляване на болката и/или с лечебна цел;
 • хирургично лечение – при опасност или лечение на счупване;
 • лекарствено лечение – чрез химиотерапия, хормонотерапия, с включване  на  бифосфонати в лечението.

Обикновено при наличие на костни метастази терапията става  комплексна, тоест, като се прилага повече от един метод. Най – често при лечението на им се назначават препаратите бисфосфонати. С тяхна помощ се намалява болката в костите, до голяма степен се премахва опасността от счупване, намалява се риска от хиперкалциемия.

Една много важна особеност на бисфосфонатите е тяхното целенасочено действие. Те въздействат само на определен вид клетки /остеокластите/, без да повреждат другите органи и кости. Тъкмо затова, приложени едновременно с химио – или лъчева терапия, почти не предизвикват нови странични действия и не стоварват допълнителна тежест върху онкопациента.

В България най-често прилаганите бисфосфонати са бондронатите и бисфосфоната „Зомета”. И двата вида се отнасят към групата на тъй наречените високоефективни бисфосфонати.

2. Метастази в черния дроб

Това е втората група най-често проявяване на метастазен процес в тялото. Ще припомним, че злокачествените заболявания в черния дроб са първични/когато първопоявата на рака е в самия черен дроб/ и много по – често – когато е метастатичен, тоест, в черния дроб е попаднала ракова клетка от друго образувание.

В черния дроб най-често се появяват метастази заради първичен рак в белите дробове, дебелото черво, правото черво, гърдата, гинекологичните видове рак и т. н.

Само допреди 10 – 15 години метастазите в черния дроб са били  причина да се прекратява целия лечебния процес. Непрекъснатият напредък в онколечението промени и това – сега се търси възможност за  преодоляване, премахване или даже пълно заличаване на метастазите в черния дроб.

Важно да знаете:метастазите в черния дроб могат да се появят даже и 5 години след като е бил отстранен първичния рак и човекът вече  се е чувствал в стабилна ремисия. Така че се научете на специално внимание към този изключително важен орган.

Ако появата на метастазите позволява – тоест, те са само в едната част на черния дроб, ако метастазата е само една или са  няколко големи в единия край – винаги е възможно хирургично отстраняване и прочистване на черния дроб/ органът, който единствен в човешкото тяло бързо може да се „съвземе” и възстанови след хирургично изрязване/. При неголеми метастази може да се направи и тъй наречената лека резекция на черния дроб.

По – трудно е положението  само когато има налични метастази и извън черния дроб.

В последните години в немалко страни  при наличие на чернодробни рецидиви/разсейки/ все повече се прилага и  метода на местната хипертермия. Методът позволява в чернодробната метастаза да се създаде температура над 70  градуса, поради което настъпва разрушаване или изгаряне на тази метастаза. Според много водещи онколози по света – това е много перспективен метод, но той все още се нуждае от допълнително усъвършенстване, както по отношение на апаратурата, с която се прилага, така и по квалификацията на прилагащия я хирург – онколог.

Рядко в света се прави и трансплантация на много метастазирал черен дроб. Но това е толкова скъпа и все още малка по обхват процедура, че тя не  се приема за масово лечение.

В последните години вече с много голям успехза заличаване на чернодробните метастази се прилага и терапевтична процедура посредством протонно лечение/създател на тази апаратура е американска онкологична клиника, а в момента апаратурата се  притежава и от още 28 онкоболници в света/. Но само като си представите, че най-близкото разстояние е Националния онкоцентър „Блохин” в Москва, ще стане ясно колко е недостижима тя за българския редови онкопациент.

3. Метастази в белия дроб

Вътрешната поява на метастази в белите дробове се среща приблизително при 30 % от всички онкологично болни – тоест, те са реална заплаха за всеки трети онкопациент.

Особено често белите дробове „метастазират” /простете ми за употребата на такъв страшен глагол – това наистина е наложителна  новост за българския език!!/ при следните видове рак: на дебелото черво, на правото черво /последната част на дебелото черво, наричана ректум/, при рак на гърдата, на матката и яйчниците, на бъбреците…

Изследванията могат да покажат, че има едновременни метастази не само върху тъканта на белите дробове, но и при ребрата, плеврите и вътрешногръдните лимфни възли. Такива изненади  могат да се появят при рак на бъбреците и лимфоидните тъкани.

И тук си има историческо минало – и при този вид метастази допреди  10 – 15 години се е приемало, че пациентът вече е във фазата безнадеждност, поради което също се е прекратявало лечението.

И отново последните години  са донесли достатъчно ефективен – и спасителен, обърнете внимание на това! – лечебен пробив – защото екипи от упорити, настойчиви изследователи и учени са създали и създават новата лечебна методика /хирургично отстраняване на поразен участък, химиотерапия, имунотерапия, хормонотерапия и т. н. _/ те вече са в състояние не само да удължат животаи да се премине в ремисия, но понякога и да се стигне до пълно заличаване.

Погледнете тази кратка история: за пръв път в онкологията, двама американски лекари – Барней и Чърчил – в годината 1938 доказват, че матастазите по белите дробове могат и да се премахват и човешкото същество да бъде спасено. Тяхната историческа операция спасява болна от рак на бъбреците, с наличие на големи белодробни метастази.

А според изследване в Япония, направено по наблюдения в периода 1994 – 2004 година, при оперирани онкопациенти за отстраняване на белодробни метастази – при първичен рак дебело черво – половината са преживели пет години след такава операция; другите 50 % са живи и през 2004 година, когато са обявени резултатите от наблюденията.

Метастазите в белите дробове могат да се появят и когато първичното туморно образувание вече е отстранено, и  когато не е възможно да се отстрани поразения орган. Показателен факт е, че при  все още неоткрит първичен рак, тъкмо метастазите на белите дробове при 20 – 25 % от онкопациентите, т. е при всеки четвърти човек, са подсказали, че някъде в тялото има раково образувание.

Ако при изследванията ви кажат, че има подозрителни неясни сенки на белите дробове, в никакъв случай не спирайте с тази констатация. Настоятелно изисквайте да ви изпратят на КТ /компютърна томография/, защото тя е в състояние да открои всяко метастазно образувание от 3 мм нагоре. Тоест, с много добра прогноза за лечение или премахване.

С още  по – голям ефект е проверката на ПЕТ – КТ /популярното му име е „петскенер”/ – там пък биха могли да се откроят всички застрашени органи на тялото. Единственият проблем е, че ако не правите това изследване по клинична пътека, то ще струва между 2500 – 3000 лева. Ако това Ви е утеха, работата на софийския ПЕТ – КТ се ръководи от един голям български учен, с необикновено сърце и огромна компетентност – това е проф. Костадинова.

Още едно предупреждение, този път то е конкретно на проф. Давидов, номиниран в световната десятка на най-авторитетните и прецизните онкоспециалисти:

 • няма нищо страшно, ако при диагноза „Рак” сами проучите какви са симптомите на метастазите в белите дробове. Защото те нерядко са в съседство с подобни рецидиви в плеврата, черния дроб, гръбначния стълб или мозъка. А всяка бързина е от огромно значение.

Затова не се страхувайте да запомните следните признаци:

 • жлезите с вътрешна секреция на предното средностение свиват /обхващат/ трахеята и по тази причина се появява характерна, нетипична кашлица;
 • кашлицата може да бъде съпроводена от червеникав отенък и болка в гърдите;
 • при закашляне се чувства болка и в гръбначния стълб;
 • при повечето белодробни метастази може да се получи парализа на гласните струни или болезнена хрипкавост на гласа…

След задълбочено изследване пи констатация за метастази следва лечение – често пъти то може да е комплексно. Запомнете и това:хирургичното отстраняване на метастази в белия дроб  е надежден метод, но той е възможен само ако:

 • няма тотално обхващане на белите дробове с метастази;
 • отсъстват метастази в други органи, освен в белия дроб;
 • болният е в състояние да понесе оперативната намеса;
 • количеството на метастазите е ограничено – напр. намират се в едната част  на някой от дробовете или само в единия.

Съвсем наскоро наблюдавах поредица от безкръвни операции на метастази на бял дроб, предавани чрез т. н. телевизионни клиники. В България такъв опит няма.

В последно време водещи световни клиники за лечение на  рак успяват да обединят  едновременно хирургично отстраняване  на метастази и на белия, и на черния дроб. Но засега, в 2012 година, тази практика е невъзможна в държавата ни. Поради липса на съвременна апаратура, и пак поради липса – на подготвени специалисти. Поне на мен не ми е известно в някое наше болнично заведение  да е правен такъв експеримент.

И накрая, една успокоителна препоръка на проф. Карлос Перез: наличието на метастази в белите дробове и плеврите в никакъв случай не е присъда, отдавна това вече е само етап от лечението!