Може би идва спасение от метастазите?

Вчерашното известие от университета Рочестър в САЩ е една от най-важните новини в борбата с рака през отиващата си година: група учени от този университет,под ръководството на Майкъл Кинг /Michael King / са създали специален имплантант,който е в състояние да улавя раковите клетки, носещи се по течението на кръвта и по такъв начин в близко време ще има нов оригинален способ за предотвратяване на метастазирането в тялото на онкопациента.

Една  малка и трудно забележима крехка тръбичка се закрепва в периферията на кръвотечението и започва да придърпва към себе си раковите клетки, които преминават.веднага  слбед това им издава „команда” да умрат, а после ги връща запрограмирани да се самоунищожат, в кръвопотока на човешкото тяло, където те окончателно прекратяват съществуването си.

Този научен екип не само е създал прототипа на филтъра-имплантант,но вече го е и тествал за ефективност.Филтърът действа посред кръвообращението на човек и „улавя” раковите клетки, които се носят чрез кръвопреносните съдове.А ,както по неволя знаем, това е начинът,по който в човешкото тяло,диагностицирано с рак,се разпространяват метастазните образувания. Имплантантът не само ги унищожава,той реално пречиства организма от немалка част от намиращите се в него ракови клетки и буквално ги заставя мигновено да се самоубият.

На практика устройството е миниатюрна тръбичка, вътрешната повърхност на която е покрита  с група специфични белтъчини.

Първия вид се наричат селектини /selektin/ и изпълняват свръхважната задача- селективно/избирателно/ да   усетят отдалече раковите клетки ,носещи се в кръвта и буквално да ги примамят към себ си.

Селектините биват няколко вида, но сред тях има такива, които се свързват само и единствено с раковите клетки.

В следващия момент попадналите в прегръдките на селектините  злокачествени пътешественици биват претърколени  надолу по повърхността на тръбичката.И там тяхна милост са очаквани от втори вид белтъчини,специално подбрани от Майкъл Кинг и неговия екип.Това е протеинът TRAIL- Tumor Necrosis Factor Related Apoptosis-Inducing Ligand. Даже и да не знаете английски,би трябвало трите важни думи да ви успокоят:
-тумор-некроза-апоптоза ,което ще рече тумор-разяждане-програмирана смърт.

Или буквално – фактор за предизвикана програмирана туморна смърт.

Надявам се всеки от четящите да си даде сметка от каква изключителна важност е съобщението.

А сега следващия момент в тази програмирана смърт: заловената и удържана дотук клетка се пуска обратно в кръвопотока,но със сигнала за самоунищожението в себе си  и  тя загива в течение на не повече от ден-два.И ето го изключителния момент на разработката: участвалите дотук белтъци са готови в следващия миг да се заловят с нови злокачествени клетки.

 

Това е малко по-сложно,отколкото е простото пречистване на кръвта – уточнява Майкъл Кинг.

Авторите на филтъра-имплантант са го изпитвали в лабораторни условия  върху ракови клетки на  простата и дебело черво,но са сигурни,че имплантанта може да се настрои и за всеки друг тип ракови клетки.

Дотук  изследванията и опитите дават гаранции,че експерименталната тръбичка ще убива поне 30 % ракови клетки,без да нанася никакви вреди върху здравите клетки. Такава помощ в лечението на рака е принципно съвсем нов, неразработван досега момент.Буквално нова дума в медицината!

Предполага се ,че прочистването на кръвта от значителен процент ракови клетки,намиращи се в нея и готови да се „заловят някъде” за тъкан или орган, за да метастазират,на практика означава силно увеличен шанс за успех на медицинското лечение-в съчетание с всички други добри средства.

Отдавна учените настояват,че има определени белтъци,които са в състояние да „улавят” и умъртвяват ракови клетки или пък да улавят която и да е клетка по зададена заповед. Екипът на Майкъл Кинг се е насочил към селектините, защото е бил убеден,че тъкмо те ще прочистват раковите клетки. Майкъл Книг и колегите му са убедени,че принципа на претъркалянето и примъкването по повърхността на тръбичката ще увеуличи четворно работоспособносттта на селектините.,в сравнение с известните досегашните методи за прицелване в една злокачествена точка.

Според екипа,  ще им трябва още малко време,докато приготвят  антираковия капан за клинични изпитания.Но бъдещето е изключително-такъв филтър ще намали в голяма степен   опасността  от метастазиране и едновременно с това ще увеличи многократно шансовете за оцеляване и спасение на поразеното от рак човешко тяло.