Пробив в диагностиката на рака

Досега не съществуваше възможност за достоверна диагностика на туморите с диаметър по-малък от 4-5 милиметра.  Лекарите от онкологичния център в район Песочний в Санкт  Петербург направиха пробив в световната медицина, създавайки уникален метод за точно за злокачествени образувания в черния дроб,по.малки и от 3 милиметра.

Ракът и метастазите  на черния дроб са  много коварни, опасността отново  е  застрашаваща живота,ако дори и след безспорно сполучливо извършена  операция остане макар и една  ракова клетка с диаметър 1 мм.   В кратък или малко по-дълъг период това не оставя шанс за оздравяване- след известно време се появява рецидив на заболяването, често водещ до летален изход. Едно обединение на усилията  между Петербургския онкологичен клъстър в район Песочний и биотехнологична компания „Сименс”  промени положението –и вече тези скрити или неоткриваеми „пипала” на рака ,смятани за непобедими, станаха и разгадаеми, и атакуеми.. 

Представете си-само допреди  няколко месеца единственият метод за диагностика при този орган беше беше магнитно-резонансната томография с използването на контрастни препарати.  За съжаление този метод открива максимум  70-80% от онкологичните патологии на черния дроб.  Изобщо микротуморите с размер по-малък от 10 мм.  в преобладаващата част от онкологичните клиники и болници по света  и сега си остават  недостъпни  за визуализация /откриване/. 

Става така,че неоткриваемите и „невидими” туморни образувания в черния дроб  се разрастват ,без пациента и лекаря да разберат това и шансовете да  се победи болестта се свеждат в немалко случаи до нула.  Новият  метод, разработен от онколозите в Петербург, дава възможност за навременно и радикално лечение, а също така дава  и възможнтост на пациента да победи окончателно  тежката болест

Има обяснение защо точно онколозите от клиническия научно-практически  онкоцентър в Санкт Петербург първи в света успяха да диагностицират и да унищожат микрометастази в черния дроб под 3 мм.  Затова ще направим  едно малко отклонение: през 2010 година край Петебург, в крайградския район Песочний, беше открит уникален не само за Русия, но и за Европа , онкологичен клъстър- или комплекс, включващ всички етапи в изследването и лечението на рака.

Първата част от комплекса е научно-практическа структура /институт/ за търсене и разработване на най-нови методи в диагностиката и лечение на злокачествените заболявания; вторият  модул от комплекса  е предназначен зда експериментални  лечения, а третият представлява модерен онкологичен център за лечение на онкоболни, разполагащ с няколкостотин стационарни места, където на практика се прилагат и последните, най-нови разработки и експерименти на петербургските онколози.

През изминалата половин година изследователски екип от този онкологичен клъстър представи докладите си пред европейски и световни онкологични форуми и предизвика фурор с известието, че вече метастазите  в черния дроб ще бъдат откривани даже и при размер от 1 милиметър.Особено задоволство предизвика възможността  така да се  предотвратят  многото рискови положения при поне една четвърт от онкологично болните-най-вече хората,които са преминали успешно етапите на лечението и се смятат по принцип за здрави.

Начело на екипа, разработил новия метод за откриване  на най-малките метастази в черния дроб, е кандидатът на  медицинските науки Павел Василиевич Балахнин.  Изследванията се извършват в научния комплекс на онкологичния център в Песочний, чрез най-новата модификация мултиспирален компютърен томограф на фирмата  Siemens.

Предварително се проучва кръвоснабдяването на микротумора на черния дроб. С  помощта на диагностичната апаратура детайлно се проследяват етапите на навлизане на контрастното вещество.  Това дава възможност да се разкрие механизма на кръвоснабдяване на микрометастазите в този основен орган на човешкото тяло и  е практически възможност  за 100-процентно правилно планиране на лечението.. Показани като на длан, те вече безпроблемно могат да бъдат открити и премахнати.Така разработката на онколозите в Санкт Петербург дава възможност  да бъдат спасени стотици хиляди или даже и милиони пациенти в цял свят.

Новият  метод се основава не само на откриването на микротумори на черния дроб.  Освен точната диагностика е налице и възможност с абсолютна  точност и най-важното-безпогрешност!- да  се определи всяко нетипично образувание и киста в черния дроб, включително и наличието на доброкачествени тумори.Така се  се заличава опасността те да бъдат объркани  със злокачественост,оттам-с погрешно лечение…

Благодарение   на научните изследователи и  онколози от Петербург  всичко това е преодоляно.Резултатът  от изследванията и  новият диагностичен метод на лекарите от Санкт Петербург получиха пълно признание и адмирации в Европа, САЩ и разбира се в Русия.