Нашите ученически стипендии

Фондация „Неогенезис”  включи в дейността си още  една важна целпомощта за деца с онкоболен родител, особено в случаите, когато този родител е  единственият за детето. За да сме им по-полезни, учредихме ученически месечните стипендии „Неогенезис” и първата десетка  деца вече вече ги получиха и получават.
Съобщаваме  накратко  както нашите цели, така и условията, които сме приели за връчване на тези стипендии.

1. Месечните стипендии „Неогенезис „ се дават на ученици от І-ви до XII-ти клас, а също и от предучилищен клас, които са деца с онкоболен родител и живеят под и около социалния минимум /тежко финансово положение на семейството/.

2. Стипендиите „Неогенезис” са еднократни, в размер на 100 лева всяка.

3. Освен паричната сума, фондация „Неогенезис” подготвя и комплект от учебно -помощни средства и материали, които са необходими на стипендианта за учебния му процес.

4. За стипендиите „Неогенезис” може да се кандидатства както директно от семейството, така и чрез училищните институции /директор, класен ръководител, училищно настоятелство, училищен психолог./

5. За кандидатстването са необходими:

  • копие от епикризата на родителя;
  • копие от документа за инвалидност /ако има такова/
  • копие от акта за раждане на ученика;
  • копие от титулната страница на ученическия бележник с данни за училището и учебната година;
  • възможност за контакт с училищната институция /не е задължителна, но е за предпочитане/;
  • документ или данни за материалното положение на семейството;
  • препоръка от училищна институция, възможна е и в устен вид /не е задължителна, но е предимство/.

Адрес за кандидатстване:
1000 София, Ул.”Любен Каравелов” 83, Център  „Неогенезис” (карта),
тел. за контакти: 02-9582341, 0889-575343

Съпредседатели на фондация „Неогенезис”:
Елена Банова
Д-р Юрий Бъчваров