Неогенезис

Администратор на сайта: Фондация „Неогенезис“

Дата на учредяване : 11. 10. 2000 г. ,София , България.
Фондацията е учредена с дарителски фонд.

Цели:

  • Да подпомага развитието на здравеопазването;
  • Да допринася за подобряване качеството на живот на обществото;
  • Да подпомага запазването, развитието и усъвършенстването на човешкия потенциал в България;
  • Да работи за популяризирането, своевременното адаптиране и приложение на здравноосигурителната система в България;
  • Да подпомага приобщаването на обществото към съвременните международни структури и стандарти;
  • Да подпомага и съдейства за подобряване на социалният статус на инвалидите и малцинствените групи в България;
  • Да подпомага политиката на приобщаване на пристигащи в България бежанци и кандидати за постоянно заселване вдържавата;
  • Да подпомага разработването и прилагането на програми на деца в неравностойно социално положение и за защита на правата на децата.

Основна дейност на фондацията

Помощ за онкоболни и деца на онкоболни родители.

Ръководство

Председатели на Фондация „Неогенезис”:

  • Елена Банова;
  • д-р Юрий Бъчваров.